הכשרת פרחי הוראה לשילוב ידע טכנולוגי עם ידע תוכן פדגוגי

מחבר/ים: 
ענת אוסטר-לוינץ ואביבה קליגר
עמודים: 
222-252

ד"ר ענת אוסטר-לוינץ - מכללת בית ברל.
ד"ר אביבה קליגר - מכללת בית ברל.

תקציר

סוגיית השילוב של ידע טכנולוגי עם ידע תוכן פדגוגי מעסיקה חוקרים רבים

(Archambault & Crippen, 2009; Mishra & Koehler, 2009; Thomas & Knezek, 2008).

עד כה עיקר הכשרת פרחי ההוראה עסק בהפיכת ידע תוכן לידע תוכן פדגוגי, אולם חשיבות רבה נודעת לעובדה  שבהכשרת פרחי ההוראה ילמדו כיצד לשלב ידע טכנולוגי עם ידע תוכן פדגוגי.
במאמר זה מתואר מודל לשילוב ידע טכנולוגי עם ידע תוכן פדגוגי, מודל שפותח לצורכי קורס לתואר שני במסגרת לימודי ה-M.Teach להכשרת פרחי הוראה. במאמר יידון  מודל זה ותידון משמעותו במעבר מ-PCK (Pedagogical Content Knowledge) ל-Technological Pedagogical Content Knowledge) TPACK) בכל הנוגע לתוצריו – פרחי הוראה.
במודל זה משמש המרצה דגם לחיקוי (role model) בדרכי ההוראה, בדרכי ההערכה, בדרכי השימוש שלו בידע טכנולוגי ובשילוב שלושת סוגי הידע: ידע תוכן, ידע פדגוגי וידע טכנולוגי.
אוכלוסיית המחקר כללה 40 סטודנטים והממצאים נותחו בניתוח משולב : איכותני וכמותי. מן הממצאים עולה שהמודל סייע לסטודנטים להבין וליישם את כל סוגי הידע ולשלב ביניהם, כך שמרביתם הצליחו להגיע למרחב ה-TPACK. גם אלו שלא הגיעו לשילוב מרבי, התנסו והצליחו בשילוב ידע טכנולוגי עם סוגי ידע אחרים כמו ידע תוכן או ידע פדגוגי. עוד נמצא שהידע הטכנולוגי הוא המרכיב הבולט ביותר הגורם לעיכובם של הסטודנטים בתהליך שילוב סוגי הידע השונים ובהגעה למרחב ה-TPACK. המרכיבים המקדמים בתהליך הם בעיקר דרכי ההוראה-הערכה בקורס והלימוד באמצעות דגם החיקוי.