המהפכה השקטה: לוח אינטראקטיבי בבתי הספר כתשתית לפדגוגיה חדשנית במאה ה-21

מחבר/ים: 
אינה בלאו
עמודים: 
139-156

ד"ר אינה בלאו - האוניברסיטה הפתוחה.

תקציר

במסגרת התכנית הלאומית לתקשוב מערכת החינוך בישראל החלה הטמעה רחבת היקף של טכנולוגיות למידה . בתהליך זה מותקנים בחלק מהכיתות בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים לוחות אינטראקטיביים והן הופכות ל"כיתות חכמות".
מאמר זה סוקר גישות תאורטיות ומחקרים אמפיריים במטרה לבחון האם הטמעתו של לוח אינטראקטיבי (לו"א) יש בה כדי לחזק את ההוראה הפרונטאלית או למנף לשינויים פדגוגיים ובכך לחולל 'מהפכה' שקטה בבתי הספר. שלושה ממאפייני הלוח יכולים להפוך טכנולוגיה זו לתשתית הפדגוגיה הקונסטרוקטיביסטית: (1) האפשרות לקיים באמצעות הלו"א למידה מסתעפת, המדמה במוחו של הלומד דרכי ארגון אסוציאטיביות ומקדמת חשיבה יצירתית; (2) יכולת הלו"א לשמש כלי קוגניטיבי ללמידה (Jonassen, 2006), המרחיב את תודעת הלומדים והמאפשר 'לחשוב אִתו'; (3) תמיכה בלמידה אינטראקטיבית מסוגים שונים: אינטראקציות עם תכנים לימודיים ואינטראקציות בין-אישיות –פנים-אל-פנים ובאמצעות רשת האינטרנט.
כמו כן , מאמר זה דן בשינויים החלים בתפקיד המורה בתהליך הטמעת טכנולוגיית הלו"א בתהליכי הוראה-למידה. ביסוסן של הטענות התאורטיות נעשה באמצעות ניתוח ממצאיהם של שני מחקרים אמפיריים: (1) מחקר שנערך במרכז לפיתוח סגלי הוראה והעריך את מוכנותם של עובדי ההוראה לשילוב לו"א בכיתתם בסיום תהליך ההכשרה המקצועית; (2) מחקר הבוחן את אופן השימוש של עובדי ההוראה בלו"א בהוראתהמקצועות השונים. לבסוף, נציג מודל  לאינטראקטיביות באמצעות הלו"א בין כותלי בית הספר ומחוצה להן – מודל שכדאי לשאוף אליו בתהליך הטמעתה של טכנולוגיה זו במוסדות החינוך.