כשהתותחים רועמים המוזות שותקות – האומנם?

מחבר/ים: 
דבורה גורב, אדווה מרגליות ותמי ויסמן
עמודים: 
72-100

מה קרה כשהמכללה נסגרה וההוראה-למידה התנהלה ב- ICT ?
ד"ר דבורה גורב - אחוה המכללה האקדמית לחינוך.
ד"ר אדווה מרגליות - אחוה המכללה האקדמית לחינוך.
ד"ר תמי ויסמן - אחוה המכללה האקדמית לחינוך.

תקציר

מאמר זה עוסק בלמידה מקוונת שהתנהלה במכללה האקדמית לחינוך אחוה. למידה שניהלה מדריכה פדגוגית עם הסטודנטים שלה בעת מבצע 'עופרת יצוקה'. מסקנתו העיקרית של מאמר זה היא שהשימוש המושכל והרגיש שנעשה במעבר מן הכיתה אל המרחב הווירטואלי, קידם את הלמידה ואת ההתפתחות המקצועית של השותפים, אף על פי שמדובר היה בלמידה בימים של מצוקה. מחקר זה הוא מחקר איכותני מן הסוג המכונה 'חקר מקרה'. מתואר ומנותח בו שיח מצוקה מקוון שהתפתח בין המדריכה הפדגוגית לבין 13 מתלמידיה בקורס הפדגוגיה בשלושת השבועות שבהם המכללה הייתה סגורה בשל איום ביטחוני. בין משתתפי השיח התפתחה תכתובת אינטרנטית ענפה ועשירה שהובילה ליצירת קבוצה תומכת-לומדת. חבריה חלקו ביניהם רגשות ומחשבות ולמדו על עצמם באמצעות מטלות שהתייחסו למצב כאל אירוע מ ז מּן שניתן ללמוד אותו וללמוד באמצעותו. הודות לאופי המטלות ולשיח שהתפתח במהלך העבודה עליהן, הקבוצה שימשה לא רק כקבוצת תמיכה אלא גם כמקור להעשרה, להבניה של ידע ולקידום יכולותיהם של פרחי ההוראה להנחות ולהוביל את תלמידיהם, אם יתנסו במצבים דומים בעתיד.