מאפייני מורים בסביבה לימודית מתוקשבת

מחבר/ים: 
ברכה פלד ונגה מגן-נגר
עמודים: 
157-189

ד"ר ברכה פלד - אחוה המכללה האקדמית לחינוך.
ד"ר נגה מגן-נגר - אחוה המכללה האקדמית לחינוך.

תקציר

בשנים האחרונות נשמעת הדרישה להתאמת מערכת החינוך למאה ה 21- . כמענה לדרישה זו יזם משרד החינוך תכנית תקשוב לאומית, שמטרתה התאמת מערכת החינוך לעידן הדיגיטלי ועיקרה תקשוב מוסדות החינוך ושילוב טכנולוגיות המידע (Information and Communications Technologies - ICT) בתהליך ההוראה - למידה (משרד החינוך, 2011).
מטרות המחקר היו לבדוק האם יימצאו הבדלים ברמת אוריינות התקשוב, בשילוב התקשוב בהוראה-למידה-הערכה ובעמדות כלפי התקשוב בין מורים בבתי ספר מדגימי תקשוב לבין מורים בבתי ספר רגילים. כמו כן בדק המחקר את מאפייני המורים בסביבה . לימודית מתוקשבת במאה ה-21.

מתודולוגית המחקר הייתה כמותית. המדגם כלל 811 מורים בבתי ספר יסודיים מהמגזר היהודי, מתוכם 402 מורים מבתי ספר מדגימי תקשוב ו- 409 מורים מבתי ספר רגילים. ממצאי המחקר העלו כי מורים בבתי ספר מדגימים מכירים את דרכי התקשוב ומשתמשים בהן ועמדותיהם כלפי תקשוב חיוביות יותר מעמדותיהם של מורים בבתי ספר רגילים. ממצאי ניתוח נתיבים הראו שבבתי ספר רגילים השפעתן של העמדות כלפי ועל רמת המיומנות בשימוש בעזרי office התקשוב על רמת המיומנות בשימוש בכלי התקשורת ברשת בולטת יותר, וכי השפעה עקיפה זו משמעותית יותר מההשפעה הישירה – יישום הפדגוגיה בסביבה טכנולוגית.
מסקנתו המרכזית של מחקר זה היא שכדי לשלב טכנולוגיה אין די בעמדות חיוביות של מורים כלפי התקשוב. כדי  שמורים ישלבו את טכנולוגיות המידע במהלך עבודתם במאה ה-21 , יש להכשירם לאימוץ טכנולוגיה חדשה תוך שימוש במגוון האמצעים – אינטרנט ותקשורת. לשם כך יש להתמקד במיומנויות הוראה חדשות המבוססות על ידע תוכן טכנולוגי-פדגוגי שיתופי, המסייע ליישום פדגוגיה מיטבית בסביבה חדשנית.