המרכז לקידום ההוראה והלמידה

TEACHING &LEARNING

אודות המרכז

המרכז לקידום ההוראה והלמידה פועל לשיפור איכות ההוראה, לקידום חדשנות פדגוגית ולעידוד למידה פעילה,
בכדי להפוך את חווית הלימוד של הסטודנטים והסטודנטיות במכללה האקדמית אחוה לחוויה מעצימה, מלמדת ומשמעותית.
המרכז כולל שלוש יחידות: היחידה לפיתוח למידה דיגיטלית, מרחב החדשנות, והיחידה להערכת הוראה.

ראש המרכז לקידום הוראה ולמידה

ד"ר מעיין פרג

[email protected]

מנהלת המרכז לקידום הוראה ולמידה

קרן קליין

[email protected]

פעילות המרכז

היחידה ללמידה דיגיטלית

מסייעת למרצים בבניית אתר מלווה קורס במערכת ניהול הלמידה (Moodle) ועוסקת בהדרכת מרצים בהיבטים הקשורים בשילוב של כלים דיגיטליים בהוראה

מרחב חדשנות בהוראה

המרכז כולל שלושה אזורי פעילות: יצירה, משחק, ומציאות מדומה ורבודה. במרחב נעשה שימוש בכלי makers, טאבלטים לעבודה שיתופית, משקפי מציאות מדומה, רצפה אינטראקטיבית, מדפסת תלת-מימד ועוד

היחידה להערכת הוראה

עוסקת בהערכת ההוראה לשם קידום איכות ההוראה במכללה. היחידה אחראית על ביצוע סקרי ההוראה, ניתוח הנתונים והערכת המרצים בקורסים לפי מחלקות ותוכניות לימוד

טען עוד