היחידה להערכת הוראה

EVALUATION

אודות היחידה

מטרת היחידה לאסוף נתונים על איכות ההוראה באמצעות משובי סטודנטים, בכדי לאפשר לחברי הסגל ולבעלי התפקידים להניע תהליכים לקידום ההוראה והלמידה.
היחידה אחראית על ביצוע סקרי הערכת הוראה בכלל הקורסים הנלמדים במכללה. תוצאות סקרי איכות ההוראה מהוות כלי ללמידה עבור חברי הסגל, ומאפשרות בסיס עבור בעלי התפקידים להערכת הסגלים.
היחידה להערכת הוראה מעניקה לחברי הסגל ולהנהלת המכללה מידע מבוסס נתונים על כל תוכניות הלימודים לצורך תכנון וקביעת מדיניות וקבלת החלטות. בנוסף, הסקרים מהווים קריטריון להערכת הצטיינות בהוראה.
הסקרים נערכים לקראת סיום כל סמסטר. על-מנת להגביר את מהימנות הסקרים ובכדי לעמוד בסטנדרטים חיצוניים, היחידה מפעילה מערך סוקרות וסוקרים שנכנסים לכיתות הלימוד (בקמפוס ובקורסים מקוונים סינכרוניים) במטרה להעלות את ההיענות לביצוע הסקרים.

שעות פעילות

ימים א'-ה'  בין השעות 16:00-8:00 

יצירת קשר

חני שמואלי 

[email protected]

הערכת איכות ההוראה

סקרי איכות ההוראה נועדו כדי לשקף את עמדות הסטודנטים בנושאים הקשורים באופן ישיר להוראה ולניהול הקורס. הסקרים כוללים עשר שאלות סגורות שעוסקות בדרכי הוראה ובשיטות ההוראה, ניהול וארגון הקורס, האווירה בקורס, וכן מידת העניין שהקורס מעורר בסטודנט\ית. שביעות רצון גבוהה של סטודנטים וסטודנטיות מאיכות ההוראה צפויה להגביר את המוטיבציה שלהם ללימודים, גם בתארים מתקדמים. 

בנוסף, היחידה להערכת איכות ההוראה, יחד עם ועדה אד-הוק המורכבת מאנשי סגל אקדמי, גיבשו מודל להערכה באמצעות רכיבים נוספים הכוללים התייחסות של המרצה, וחוות דעת הממונה. מטרתו של מהלך זה הוא לקבל הערכה ממספר מקורות ולהגביר את מהימנותה וחשיבותה של ההערכה.

שאלונים למרצה

הצטיינות בהוראה

המכללה האקדמית אחוה שואפת לבסס תרבות אקדמית מעוררת סקרנות, סביבה עשירה ומעשירה המאפשרת את התפתחותו של סגל הישגי, החותר לשיפור ולמיצוי מקסימלי של הפוטנציאל האישי. מתוך כך, המכללה האקדמית אחוה מעניקה פרסי הצטיינות בכל שנת לימודים. מצוינות אקדמית כוללת הוראה איכותית, מצוינות מחקרית, תרומה משמעותית לפיתוח הידע והנגשתו, וכן תרומה באמצעות עשייה למכללה, לקהילה ולחברה.   הערכת הצטיינות נעשית באופן מובחן לסגל בהעסקת ות"ת, עובדי הוראה, וסגל עמית. הערכת ההצטיינות מבוססת על ניקוד מצטבר בהישגים מחקריים, הישגים בקידום ההוראה ובהטמעת החדשנות בהוראה, השתתפות בפעילויות השונות של המכללה (לרבות ועדות וימי שיא) ותרומה משמעותית למכללה, לקהילה ולחברה.   

חשוב לציין שציוני הערכת הוראה מהווים קריטריון סף להצטיינות (ציון הסף המשוקלל הנדרש מצוין בטופס הגשת המועמדות).