שאלון דוגמה למרצה

שאלון הערכת ההוראה – מרצים בקורסים עיוניים ומתודולוגיים

באמצעות שאלון זה מבקשת הנהלת המכללה ללמוד על איכות ההוראה ומאפייניה בקורסים במכללה

 

שם הקורס: שם המרצה בקורס:
יום: שעה:

 

סמן/י X בתוך המלבן בהתאם למידת הסכמתך עם ההיגד, בסולם של 1 עד 6, כך שככל שהדירוג גבוה יותר כך מידת ההסכמה רבה יותר.
אם ברצונך לשנות את סימונך, מלא/י את המלבן עם הסימון הלא רצוי וסמן/י X במלבן המבטא את הבחירה הרצויה. אין לסמן X ביותר ממלבן אחד עבור כל היגד.

1
לא מסכים/ה לחלוטין
2
לא מסכים/ה במידה רבה
3
לא מסכים/ה
4
מסכים/ה
5
מסכים/ה במידה רבה
6
מסכים/ה לחלוטין
(1) ההסברים של המרצה ברורים
(2) אמצעי ההוראה בהם משתמש/ת המרצה תורמים להבנת הנלמד (למשל: המחשות, כלים דיגיטליים, למידה פעילה, דיונים וכדומה)
(3) הנושאים בקורס מוצגים באופן מסודר ומובנה
(4) המרצה מגיע/ה מוכן/ה לשיעורים
(5) המרצה מקיים/ת את השיעורים באופן סדיר ומתחיל/ה אותם בזמן
(6) המרצה משרה אווירה לימודית חיובית
(7) המרצה מתייחס/ת ברצינות לשאלות הסטודנטים
(8) המרצה מלמד/ת בצורה מעניינת
(9) המרצה מעורר/ת מוטיבציה ללמידה
(10) באופן כללי אני שבע רצון מההוראה בקורס

 

(11) ציין/י היבט / עניין הראוי לשבח בקורס:
(12) ציין/י היבט / עניין הראוי לשיפור בקורס: