שאלון למרצה המותאם לשעת חירום

שאלון הערכת ההוראה – מרצים בקורסים עיוניים ומתודולוגיים

באמצעות שאלון זה מבקשת הנהלת המכללה ללמוד על איכות ההוראה ומאפייניה בקורסים במכללה

 

שם הקורס: שם המרצה בקורס:
יום: שעה:

 

סמן/י X בתוך המלבן בהתאם למידת הסכמתך עם ההיגד, בסולם של 1 עד 6, כך שככל שהדירוג גבוה יותר כך מידת ההסכמה רבה יותר.
אם ברצונך לשנות את סימונך, מלא/י את המלבן עם הסימון הלא רצוי וסמן/י X במלבן המבטא את הבחירה הרצויה. אין לסמן X ביותר ממלבן אחד עבור כל היגד.

1
לא מסכים/ה לחלוטין
2
לא מסכים/ה במידה רבה
3
לא מסכים/ה
4
מסכים/ה
5
מסכים/ה במידה רבה
6
מסכים/ה לחלוטין
(1) ההוראה בקורס נתנה מענה הולם ללמידה בתקופת החירום
(2) המרצה מקיים/ת את השיעורים באופן סדיר ומתחיל/ה אותם בזמן
(3) המרצה מגיע/ה מוכן/ה לשיעורים
(4) הנושאים בקורס מוצגים באופן מסודר ומובנה
(5) המרצה מלמד/ת בצורה מעניינת
(6) ההסברים של המרצה ברורים
(7) המרצה הפגין/ה גמישות בשיטות ההוראה
(8) אמצעי ההוראה בהם משתמש/ת המרצה תורמים להבנת הנלמד
(למשל: ארגון אתר הקורס במודל, שילוב כלים דיגיטליים, למידה פעילה, דיונים וכדומה)
(9) המרצה הפגין/ה גמישות בזמינות ובפניות לסטודנטים/ות
(10) המרצה ענה/תה על שאלות וסייע/ה בקשיים במהלך הסמסטר
(11) באופן כללי אני שבע/ת רצון מההוראה בקורס

 

(12) ציין/י היבט / עניין הראוי לשבח בקורס:
(13) ציין/י היבט / עניין הראוי לשיפור בקורס:
(14) הערות נוספות: