הסגל האקדמי שלנו

נבחרת מנצחת

המרצות והמרצים שלנו, הם האנשים להתגאות בהם. הם המעניקים לאחוה את צביונה הייחודי. מחוברים לערכים ולחזון של המכללה, כולן וכולם,

חותרים למצוינות אישית ואקדמית. בשדה האנושי הם שואפים להשפיע ולקדם את הקהילה והחברה בתוכה הם פועלים.

הם מכשירים ומלמדים את הסטודנטיות והסטודנטים שלנו מתוך רגישות אישית ותרבותית וחשים מחויבות עצומה להצלחתם.

במישור האקדמי, יש בהם פורצי דרך וגבולות, שחידשו והביאו בשורה בשדות החקר והתוכן שלהם – בחינוך, מדעי המחשב, פסיכולוגיה, סביבה ואקולוגיה ועוד.

זה סגל לרוץ איתו ולדעת, שאנחנו יכולים להבטיח בעזרתו, עתיד מעולה לכלל הסטודנטים והסטודנטיות של אחוה.