הנחיות לכתיבת מכתב הסבר למשתתפים במחקר – סטודנטים נוהל בעניין אתיקה במחקרים מדעיים שמעורבים בהם בני אדם

הנחיות לכתיבת מכתב הסבר למשתתף במחקר וחתימה על הסכמתו מדעת להשתתף במחקר

בכל מחקר יש להסביר למשתתפים במה מדובר, בטרם הסכימו בחתימת ידם להשתתף במחקר. יש לצרף לוועדת האתיקה את נוסח המכתב שיימסר למשתתפים במחקר ושבתחתיתו תופיע הפסקה שעליה יחתום
המשתתף על הסכמתו להשתתפות במחקר. מכתב הפנייה צריך להיות קצר, ברור ותמציתי.

מטרות מכתב הפנייה לנבדקים
1. ליידע את משתתפי הניסוי בפרטי המחקר שבו הם לוקחים חלק. המכתב יסביר מהי מטרת המחקר ובאיזו מסגרת הוא נערך (אלא אם כן ישנם צרכים מתודולוגיים שמחייבים אי גילוי מטרת המחקר).
2. במכתב יינתן הסבר לגבי מה נדרש מהמשתתפים.
3. המכתב יציין את האופן בו תובטח האנונימיות של המשתתפים.

מה צריך החוקר לכתוב במכתב הפנייה
1. זהות הנסיין/ חוקר והמוסד אליו הוא משתייך.
2. מטרת המחקר (אלא אם יש סיבה מתודולוגית לאי גילוי מטרת המחקר)
3. פירוט המסגרת בה נערך המחקר.
4. מטרות המחקר.
5. מה המטלות או המשימות שיתבקש הנבדק להשתתף בהן.
6. כמה זמן תמשך השתתפותו של נבדק במחקר
7. האם ההשתתפות היא חד פעמית או שהוא יתבקש להמשיך להשתתף בהמשך במעקב או מחקר אורך
8. האופן בו תובטח האנונימיות של משתתפי המחקר.
9. פרטי התקשרות עם החוקר.
10. התייחסות לכך שהנבדק אינו חייב לסיים את המחקר ויכול לפרוש בכל עת.

דוגמה למכתב הסבר והסכמה מדעת לנבדק.ת במחקר
זהו נוסח כללי וכמובן יש להתאימו לכל מחקר ומדגם נבדקים

שמי ישראלה ישראלי ואני סטודנטית לתואר ראשון בפסיכולוגיה במכללה האקדמית אחוה.
אני מודה לך על הסכמתך להשתתף במחקר שאני עורך בהנחייתו של פרופ' זיגמונד פרויד במסגרת הקורס 'פסיכולוגיה התפתחותית'.
במחקר זה אנו מבקשים לבדוק את הקשר שבין סביבת הגידול של האדם ובחירותיו המקצועיות.
במחקר אנו בודקים באמצעות שני שאלונים קצרים וראיון קצר שיימשך לכל היותר 45 דקות כיצד אירועים שקרו לאדם בעברו עשויים להשפיע על בחירותיו המקצועיות. השאלונים והריאיון יערכו בפגישה אחת שתתקיים במעבדת המחקר של פרופ' פרויד במכללת אחוה.
השאלונים אינם כוללים פרטים מזהים כלשהם, וכך גם שכתוב הריאיון המוקלט, לא יכלול פרטים כלשהם שיאפשרו לזהות אותך .
השתתפותך במחקר היא מתוך בחירה חופשית, וכמובן שאת.ה יכול.ה להפסיק את הראיון או להפסיק את המענה על השאלונים בכל עת במהלך הפגישה.
אני מודה לך על הסכמתך, ומבקש.ת את חתימתך על הסכמה מדעת להשתתפות במחקר המופיעה בהמשך מכתב הסבר זה .
בכל שאלה שתתעורר בקשר להשתתפותך במחקר תוכל.י לפנות אלי בטלפון 050-011223344
בתודה
ישראלה ישראלי

הסכמה מדעת להשתתפותי במחקר
אני מאשר.ת כי קראתי את מכתב ההסבר על המחקר המפורט בראש העמוד. באמצעות המכתב ותשובות החוקר.ת לשאלותי, הבנתי את מטרת המחקר ומה צפוי ממני בהשתתפותי. ואני חותם.ת בזה על הסכמתי המודעת להשתתף במחקר זה מרצוני החופשי , תוך הבנה שאני יכול.ה גם להחליט בכל רגע להפסיק את השתתפותי
שם:
מספר ת.ז.:
חתימה: