ועדת אתיקה

קצת עלינו

ועדת האתיקה של המכללה האקדמית אחוה הוקמה כדי לשמור על  העקרונות האתיים במחקרים של חברי סגל, סטודנטים ועוזרי מחקר במכללה, ולפקח על המחקרים שבהם מעורבים בני אדם. הוועדה אחראית על מתן אישורים למחקרים המבוצעים בידי חוקרים חברי הסגל וסטודנטים.

כללי ועדת האתיקה

קיימים מספר כללי אתיקה למחקר, והם: האחריות החוקית והאתית להגנת זכויותיהם של הנבדקים מוטלת על חבר הסגל המבצע את המחקר. (אין זו  אחריותה של ועדת האתיקה); לא ייערך מחקר באופן הנוגד את החוק. אישור ועדת האתיקה לביצוע מחקר, מתייחס לשמירה על העקרונות האתיים שבמחקר ואין בו קביעה שהניסוי מתקיים במסגרת החוק. באחריות החוקר לבצע מחקר במסגרת החוק בלבד; במקרים בהם המחקר מנוהל על-ידי סטודנט או עוזר מחקר, הגורם האחראי לבדיקת תקינותו האתית של המחקר וביצועו בסטנדרטים אתיים הוא חבר הסגל החוקר; בתכנון המחקר יש להקפיד על שמירת כבודו של המשתתף, שלמותו הגופנית ופרטיותו. זהותם של המשתתפים לא תיחשף במהלך המחקר ובסיומו, אלא בהסכמתם המפורשת. על החוקר להתחשב גם בזכויותיהם, כבודם ופרטיותם של אנשים הקשורים ישירות למשתתף (כגון, בני זוג וקרובי משפחה) העלולים להיפגע מן המחקר למרות שהם עצמם אינם משתתפים בו.

ביצוע מחקר

לשם ביצוע מחקר דרושה הסכמה מדעת הכוללת מספר סעיפים: לא ישתתף אדם במחקר אלא בהסכמה מדעת ומראש; הסכמה מדעת תינתן רק לאחר מתן הסבר ברור של מטרות המחקר, משמעותו, הסיכונים ו/או אי הנוחות הכרוכים בו, הן למשתתף עצמו והן לאחרים שאינם מעורבים ישירות במחקר (כגון בני משפחה או עדה); נוסח ההסבר ונוסח ההסכמה מדעת חייבים לקבל את אישורה של ועדת האתיקה; ההסכמה תינתן בכתב, ואולם, במחקר אנונימי בו אין זהותו של המשתתף מהווה מרכיב חיוני, רשאית הוועדה לאשר מתן ההסכמה בעל פה; הפעלת לחץ, ישיר או עקיף, על נחקר להסכים להשתתף במחקר מנוגדת לכללי האתיקה במחקר. על החוקר להבהיר למשתתף במחקר כי הוא רשאי להפסיק את השתתפותו במחקר בכל עת; אין לשתף במחקר קטין או אדם הסובל ממגבלה שאינה מאפשרת מתן הסכמה מדעת, אלה אם ניתנה הסכמה בכתב של אפוטרופוס; במחקרים במדעי החברה, כאשר דרישות מתודולוגיות מצריכות אי גילוי מטרתו האמיתית של המחקר, רשאי החוקר, באישור ועדת האתיקה, לדחות את מתן ההסבר בעניין מטרת המחקר עד לאחר תום הניסוי.

יש לציין כי חל איסור מוחלט על החוקר להשתמש במידע על ענייניו הפרטיים של המשתתף (כגון שם, כתובת, מצב משפחתי, מצב בריאות, מצב כלכלי וכיו"ב) לצרכים שאינם קשורים ישירות למחקר. החוקר מחויב לשמור על חיסיון זהותם ועל כבודם ופרטיותם של הנחקרים.

לנוחיותך מצורפת מצגת ללומדה בנושא 'אתיקה במחקר'
לפני הגשת בקשות לאישור ועדת אתיקה יש להיעזר במצגת לכתיבת הבקשות.

חברי ועדת האתיקה - סגל

המרצות והמרצים שלנו, הם האנשים להתגאות בהם. הם המעניקים לאחוה את צביונה הייחודי. מחוברים לערכים ולחזון של המכללה, כולן וכולם, חותרים למצוינות אישית ואקדמית. בשדה האנושי הם שואפים להשפיע ולקדם את הקהילה והחברה בתוכה הם פועלים. הם מכשירים ומלמדים את הסטודנטיות והסטודנטים שלנו מתוך רגישות אישית ותרבותית וחשים מחויבות עצומה להצלחתם. במישור האקדמי, יש בהם פורצי דרך וגבולות, שחידשו והביאו בשורה בשדות החקר והתוכן שלהם – בחינוך, מדעי המחשב, פסיכולוגיה, סביבה ואקולוגיה ועוד.
זה סגל לרוץ איתו ולדעת, שאנחנו יכולים להבטיח בעזרתו, עתיד מעולה לכלל התלמידות והתלמידים של אחוה.

דוקטור אירנה ולדימירסקי

ד"ר אירנה ולדימרסקי

יו"ר ועדת אתיקה

ד"ר אירנה ולדימירסקי היא בעלת PH.D בהיסטוריה כללית של המאות 20-19.
אירנה משמשת גם כמ"מ ראש מחלקה ללימודים רב תחומיים וראש חטיבה לתולדות הרעיונות (היסטוריה). את לימודי הדוקטורט עשתה באוניברסיטת תל אביב במכון ע"ש קמינגס ללימודי רוסיה ומזרח אירופה. את לימודי פוסט דוקטור עשתה באוניברסיטת הידלברג (גרמניה). אירנה היא חברה באגודה ללימודים הסלאביים ואגודה ללימודי חינוך בארץ

דוקטור היידי פלביאן

ד"ר היידי פלביאן

מרצה להוראת חינוך מיוחד

ד"ר פלביאן היא בעלת Ph.D. במנהיגות חינוכית תוך התמחות בחינוך המיוחד, מאוניברסיטת דייטון שבארה"ב. שותפה פעילה בהובלה ובהקמה של בית הספר לתלמידים עם לקויות למידה מורכבות, בי"ס בטב"ע. חוקרת את סוגיות השילוב לילדים ובוגרים עם לקויות למידה ומציגה בכנסים לאומיים ובינלאומיים בארץ ובעולם. בנוסף, מנחה בכירה של תיאוריית ההשתנות הקוגניטיבית ומרצה בתחום בכנסים שונים בעולם.

ד

ד"ר עמוס פליישמן

מרצה בפקולטה לחינוך ומנהיגות

ד"ר פליישמן בעל Ph.D. ברפואת פסיכופיזיולוגיה מאוניברסיטת תל אביב ושימש בעבר פעמיים כראש יחידת המחקר וראש המחלקה לחינוך מיוחד

פרופסור יהונתן גז

פרופ' יוני גז

ראש המחלקה לפסיכולוגיה לתואר ראשון ולפסיכולוגיה קלינית לתואר שני

פרופ' גז, בעל תואר Ph.D. בפסיכולוגיה מאוניברסיטת בן - גוריון, חוקר בתחום הזיכרון והפסיכופתולוגיה. פרופ' גז הינו פסיכולוג קליני מומחה ועובד כפסיכולוג במחלקה לבריאות הנפש בבית החולים סורוקה

ד"ר רינת כהן

מרצה בתוכניות ייעוץ חינוכי ופסיכולוגיה חינוכית

ד"ר רינת כהן הינה חברת סגל אקדמי במכללה וחברת ועדת אתיקה וועדת הוראה.
את לימודי הדוקטורט ד"ר כהן השלימה באוניברסיטת בן גוריון בהתמחות פסיכולוגיה של החינוך. את לימודי הפוסט-דוקטורט עשתה באוניברסיטת רייכמן במחלקה לפסיכולוגיה. ד"ר כהן מובילה מחקרים מרכזיים בארץ ובעולם בתהליכים מוטיבציוניים וסוגיות חינוכיות באינטרנט

שמרית סימון

רכזת ועדת האתיקה

חברי ועדת האתיקה - סטודנטים

פרופסור גבי שפלר

פרופ' גבי שפלר

יו"ר ועדת האתיקה וראש הפקולטה לפסיכולוגיה ומדעי החברה והרוח

פרופ' שפלר הוא פסיכולוג קליני בכיר ופסיכואנליטיקאי. למד לשלושת תאריו בפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. היה חבר סגל המחלקה לפסיכולוגיה, שימש כראש המגמה לפסיכולוגיה קלינית, מופקד הקתדרה לפסיכואנליזה על שם פרויד ומנהל מרכז פרויד לחקר הפסיכואנליזה באוניברסיטה העברית בירושלים. כעשר שנים שמש כיו"ר ועדת האתיקה של הפסיכולוגים בישראל, וכיום מכהן כיו"ר ועדת הערר האתית העליונה בחברה הפסיכואנליטית בישראל. כתב יחד עם שותפים שני ספרים מכוננים ומספר רב של מאמרים באתיקה מקצועית לפסיכולוגים בישראל. הוביל והשתתף בכתיבה ובעדכון של כמה קודים אתיים בישראל בין היתר: קוד האתיקה של הפסיכולוגים בישראל, קוד האתיקה למחקר באוניברסיטה העברית בירושלים, קוד האתיקה של החברה הפסיכואנליטית בישראל, וקוד האתיקה של הקב"נים בצה"ל. שימש גם כיועץ למספר גדול של ארגונים מקצועיים בעיצוב הקודים האתיים שלהם.

ד

ד"ר גילי וולף

מרצה בתחומי פסיכולוגיה ומדעי החברה והרוח

ד״ר וולף היא בעלת דוקטורט בפסיכולוגיה מהאוניברסיטה העברית, חוקרת במעבדה לפסיכיאטריה ביולוגית ומרצה במחלקה לפסיכולוגיה במכללת אחוה. תחומי המחקר שלה הם פסיכונוירואימונולוגיה עם התמחות בכאב, ופסיכיאטריה ביולוגית בדגש על הפרעות פסיכוטיות

דוקטור ג'לאל עבד אלגני

ד"ר ג'לאל עבד אלגני

מרצה בפקולטה לחינוך ומנהיגות

ד"ר עבד אלגני הוא מרצה במחלקה לשפה וספרות ערבית. תחומי התמחותו ומחקריו עוסקים במדעי הרוח, בספרות הערבית הקלסית בשירה, בפרוזה, בפואטיקה ובאסתטיקה ובתאוריות האהבה בתרבות הערבית הקלסית

ד"ר ריבי פריי

ראש המחלקה לחינוך מיוחד לתואר ראשון

ד"ר פריי היא בעלת דוקטורט בפסיכולוגיה מאוניברסיטת בר אילן, ופוסט-דוקטורט במכון מופ"ת. התמחתה בנוירו-שיקום ילדים. תחומי מחקרה כוללים התמודדות עם אובדן מנקודת מבט רב-תרבותית וכן חדשנות טכנולוגית בהכשרת צוותי חינוך בפרספקטיבה של למידה חברתית-רגשית.

ד"ר אדוה מרגליות

ראש תחום הוראת מדעים ומתמטיקה

ד"ר אדוה מרגליות בעלת דוקטורט בפילוסופיה, במחקרה פיתחה תכנית להכשרת סטודנטים להוראת המדעים במיומנות החשיבה השבחה (מליורציה) בהתאם לטקסונומיה של מיומנויות עתיד. שותפה לפורומים בינלאומיים של מחקר ופיתוח חשיבה יצירתית בקרב חוקרים ומחנכים

ד"ר רינת כהן

מרצה בתוכניות ייעוץ חינוכי ופסיכולוגיה חינוכית

ד"ר רינת כהן הינה חברת סגל אקדמי במכללה וחברת ועדת אתיקה וועדת הוראה.
את לימודי הדוקטורט ד"ר כהן השלימה באוניברסיטת בן גוריון בהתמחות פסיכולוגיה של החינוך. את לימודי הפוסט-דוקטורט עשתה באוניברסיטת רייכמן במחלקה לפסיכולוגיה. ד"ר כהן מובילה מחקרים מרכזיים בארץ ובעולם בתהליכים מוטיבציוניים וסוגיות חינוכיות באינטרנט

ד"ר ורד שקוף

ורד אמיתי

רכזת ועדת אתיקה