תחום מדעים, בריאות וקיימות

הפקולטה למדעים, בריאות וקיימות היא מטבעה תוצר של מערכות הלימוד השונות. היא יוצרת חקר המעמיק בהתמחות ספציפית וגבולות בין הדיסיפלינות השונות.
בניגוד לעמדה הכרוכה בתחומי לימוד נפרדים ושונים, אנחנו דוגלים ומיישמים פרדיגמה המאחדת את לימודי מדעי החיים, המדעים הפיזיקליים ומדעי ההנדסה, ונתפסת כמהפכה השלישית במחקר הביו-רפואי. כינוס יחדיו של שדות מחקר שונים דרך שיתוף פעולה בין חוקרים וקבוצות מחקר ואינטגרציה של גישות שניתן היה לראותם בעבר כמופרדים ואפילו סותרים.

פרדיגמה חדשה זו יכולה להניב התקדמויות קריטיות במגוון רחב של סקטורים מביו-רפואה, לאנרגיה, מזון, אקלים ומים. הגישה של קידום שיטה מחקרית זו היא חיונית לפקולטה ולמכללה בכך שהיא מאפשרת מסלולים והזדמנויות חדשות. יש בה חיבור במקביל, אפשרות ליצירת אחדות, דיאלוג, שיתוף פעולה וחדשנות. היא מובילה למספר פרויקטים מחקריים אינטר-דיסיפלינריים בהם ניכר שיתוף פעולה בין מדעי הביו-רפואה, הפסיכולוגיה, מדעי המחשב והפרעות בתקשורת.

לדוגמה, שיתופי פעולה בין הפסיכולוגים לאנשי ההפרעות בתקשורת דרך הכלי המחקרי החדש שנרכש eye tracking, לשיתוף פעולה בין מדעי החיים ומדעי המחשב בפרויקטים מחקריים של עבודות גמר בחממה ועוד.
כך מחקרית תוכלו ליצור אחדות בתוך מכללה המאפשרת ומקבלת רב דיסציפלינריות ורב תרבותיות כאמירתו של דוד בן גוריון "ענפי העץ אינם סותרים את יחודו של העץ".

הפקולטה למדעים, בריאות וקיימות מאחדת בתוכה מסלולי לימודים לתואר ראשון במקצועות המדעיים הבסיסיים ומדעי הבריאות

מדעי החיים – שמרבית בוגריו ממשיכים ללמוד לקראת תארים מתקדמים שני ושלישי באוניברסיטאות או מוצאים את מקומם בעבודה בתחום מדעי החיים. לימודי מדעי החיים כוללים שני מסלולים ספציפיים בעלי אפליקציה ייחודית בנושא בריאות:

• המסלול לתואר ראשון בלימודי קדם רפואה, המשולב במסגרת לימודי מדעי החיים, שמטרתו להכשיר סטודנטים לקראת לימודי רפואה בתוכניות 4 שנתיות בארץ ובעולם ולקראת תארים מתקדמים בתחום מדעי הרפואה באוניברסיטאות.

• המסלול ללימודי מעבדה רפואית, המשולב במסגרת מדעי החיים, שמטרתו להכשיר סטודנטים לעבודה בתחום זה במוסדות רפואיים.

מדעי המחשב – אלה כוללים שני מסלולים מערכות מידע ומדעי המחשב היישומיים, שמטרתם להכיר סטודנטים לקראת תארים מקדמים במקצועות אלה באוניברסיטאות ולקראת עבודה בתחומים יישומיים אלה.

הפרעות בתקשורת לימודי תואר ראשון בתחום הבריאות שמטרתם להכשיר סטודנטים לקראת תארים מתקדמים בתחום זה באוניברסיטאות ולעבודה כקלינאיות תקשורת. למותר לציין כי השגי הסטודנטים במעבר בבחינה הארצית בתחום ההכשרה היו 100%.

הפקולטה כוללת בנוסף מסלול לימודים לתואר שני בקיימות במרחב העירוני והכפרי שנפתח החל משנה זו.