המעבדה לחקר זהויות ופסיכולוגיה רגישת תרבות

על המעבדה

'המעבדה לחקר זהויות' מוקדשת לליווי סטודנטים בעבודת המסטר שלהם במסגרת הכשרתם בתוכנית לפסיכולוגיה קלינית.
ליבת הליווי במעבדה הוא רגיש תרבות ומתקיימים בה מחקרים שמתבצעים מלבד השפה העברית, גם בשפות ערבית, יידיש ואמהרית. הדגש במחקרים מושם על תיעוד קונפליקטים נפשיים כתוצאה מהשתייכות תרבותית.
במעבדה מפותח מושג חדש - פציעה תרבותית (Cultural Injury) שנועד להסביר את המבנים הנפשיים, בהם הפרה של הדבקות באמונה או בנאמנות לתרבות מסויימת נלמדת כמעוררת מצוקה חריפה שלה השלכות נפשיות. בתקווה, מבט מעמיק על התופעה בעזרת כלי מחקר איכותניים-נרטיביים, לצד כלים כמותניים, תאפשר הבנה של תהליכי איתור, טיפול ומניעה מוקדמת של פגיעה תרבותית והשלכותיה.
ב'מעבדה לחקר הזהויות' אנחנו עומלים, בין השאר, על מחקר בנושא של זהויות של נשים במרחבי קצה ואל מול מערכות (לדוגמה מערכת הבריאות, המערכת הצבאית, המערך הדתי). מחקרנו בתחומים אלו מציף גורמי ואופני השתקה ותהליכי שימור כוח במרחבים של חברה ותרבות שלעיתים קרובות שדה המחקר הפסיכולוגי מדיר רגליו מהם. המחקר שלנו מבקש להשמיע קול ולהזמין לעדות ולקיחת אחריות במפגש הבין אישי והבין תרבותי דרך נקודת מבט פסיכולוגית.

ראשת המעבדה ד"ר נחמי הכהן

ד"ר נחמי הכהן עומדת בראש המעבדה לחקר זהויות ופסיכולוגיה רגישת תרבות. חוקרים נוספים ששותפים להובלת המעבדה הם פרופ' יוני גז ופרופ' הנרייט דהאן-כלב.
ד"ר נחמי הכהן היא פסיכולוגית קלינית מומחית וביבליותרפיסטית, חברת סגל בתוכנית לפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות במכללת אחוה. מלמדת במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן. מטפלת וחוקרת בתחומים של טראומה וזהות עם דגש על גישות התייחסותיות ורב-תרבותיות. חברת דירקטוריון ב"קרן בריאה" - לקידום בריאות נשים בישראל בראייה רב תחומית.

ממחקרי המעבדה

מנגנוני מיסוך בעדויות של מתעללים המקרה של שוברים שתיקה
לכודות בסבך האש הצולבת נשים בסיטואציות של אלימות בצבא
פגיעה עצמית בקרב להטב"ים ערבים בישראל
משחזור לאיחוי חווית האשפוז של נשים במחלקה לטיפול בטראומה מינית

בשיתוף פעולה עם מחלקת 'לצידך' - המרכז לבריאות הנפש /מרחבים/ בבאר יעקב)

השפעת השירות הצבאי הקרבי על זהותם של לוחמים משוחררים (בשיתוף עם עמותת 'בשביל המחר')
התנסות מינית ראשונה בקרב נשים חרדיות בקהילות קיצוניות
עצמי יחיד ועצמיים מרובים בתיאוריות הפסיכודינמיות ובמחשבה היהודית-קבלית
הקשר שיוצרות נשים חרדיות שסובלות מהפרעות אכילה עם מטפלות שמגיעות מתרבות שונה
השפעת סיפורי העצמה מגזריים על צעירים מהעדה האתיופית
התמודדות חברתית ונפשית של גרושים מהקהילה החרדית
התמודדות זהותית של להט"בים בני העדה האתיופית בישראל
חווית הכאב של נשים במהלך הבדיקה הגניקולוגית (בשיתוף עם 'קרן בריאה')
אופני התמודדות של נשים בתפקידי לחימה בצבא (בשיתוף עם עמותת 'בשביל המחר')
פרויקט מעקב אחר חווית הלימודים וההתפתחות המקצועית של בוגרי התוכנית לפסיכולוגיה קלינית רגישת תרבות

בוגרי המעבדה

מישל פרצ'יסקוס

נושא המחקר: התנהגויות של פגיעה עצמית בקרב להט"בים ערביים בישראל

אור כהן

נושא המחקר: בחינת תפיסתם של לוחמים משוחררים את מקומו של השירות הצבאי בחייהם ובזהותם

תלמידי .M.A

אור חסדיאל

נושא המחקר: 'פונקצית העד' בנרטיבים של נשים מאושפזות במחלקה לטיפול בטראומה מינית

אביה איזנשטיין

נושא המחקר: עצמי יחיד ועצמיים מרובים בתיאוריות הפסיכודינמיות ובמחשבה היהודית-קבלית

מלכי אברהם

נושא המחקר: ״קולקטיביזם במפגש אינטימי״- האופן בו נשים חרדיות חוות את התנסותן המינית הראשונה

ירדן שניידר

נושא המחקר: חוויה וחשיפה לאלימות אנטי-להט"בית כגורם לחץ מיעוטים חיצוני בקרב להט"בים ערבים ישראלים

למלם אילנה לואי

נושא המחקר: השפעת חיזוק החיבור לזהות התרבותית, באמצעות סיפור גבורה, על תחושות מסוגלות עצמית, חוסן וזיכרון

עומר נדב

נושא המחקר: טראומה, צמיחה ומה שביניהן – השפעת שירות צבאי-קרבי בישראל על חיי היום יום של המשוחררים

זהבה זריהון

מלאק אגבריה

שיר אביעד

עוזרת מחקר

אורפז קונפינו