תכניות הלימודים לתואר שני

נושא קובץ
תכנית לימודים מנהל מערכות חינוך- בית הספר לתארים מתקדמים
מערכת שעות מנהל מערכות חינוך- בית הספר לתארים מתקדמים

 

נושא קובץ
תכנית לימודים תקצירי קורסים לדוגמא - מסלול תרבות עם ישראל והוראתה, בית הספר לתארים מתקדמים
מערכת שעות תקצירי קורסים לדוגמא - מסלול תרבות עם ישראל והוראתה, בית הספר לתארים מתקדמים 

נושא קובץ
תכנית לימודים תקצירי קורסים לדוגמא
מערכת שעות תקצירי קורסים לדוגמא
מבנה התכנית לצפייה במסמך pdf 

נושא קובץ
תכנית לימודים חינוך מיוחד - תואר שני ביהס לתארים מתקדמים
מערכת שעות חינוך מיוחד - תואר שני ביהס לתארים מתקדמים
מצגת הסבר לצפייה במצגת Power Point

 

נושא קובץ
תכנית לימודים תקצירי קורסים לדוגמא
מערכת שעות
תקצירי קורסים לדוגמא
מבנה התכנית לצפייה במסמך pdf

 

נושא קובץ
תכנית לימודים לצפייה במסמך pdf
מערכת שעות שנה א'
לצפייה במסמך pdf
מערכת שעות שנה ב' לצפייה במסמך pdf
תקנון המגמה לפסיכולוגיה קלינית לצפייה במסמך pdf
נושא קובץ
תכנית לימודים לצפייה במסמך pdf
מערכת שעות
לצפייה במסמך pdf