תכניות הלימודים לתואר שני

נושא קובץ
מערכת שעות שנה א' מנהל מערכות חינוך- בית הספר לתארים מתקדמים
מערכת שעות שנה ב' מנהל מערכות חינוך- בית הספר לתארים מתקדמים
תכנית לימודים מנהל מערכות חינוך- בית הספר לתארים מתקדמים

 

נושא קובץ
תכנית לימודים תקצירי קורסים לדוגמא - מסלול תרבות עם ישראל והוראתה, בית הספר לתארים מתקדמים
מערכת שעות שנה א' תקצירי קורסים לדוגמא - מסלול תרבות עם ישראל והוראתה, בית הספר לתארים מתקדמים
מערכת שעות שנה ב' לצפייה במסמך pdf 

נושא קובץ
תכנית לימודים תקצירי קורסים לדוגמא
מערכת שעות תקצירי קורסים לדוגמא
מבנה התכנית לצפייה במסמך pdf 

נושא קובץ
תכנית לימודים חינוך מיוחד - תואר שני ביהס לתארים מתקדמים
מערכת שעות שנה א' חינוך מיוחד - תואר שני ביהס לתארים מתקדמים
מערכת שעות שנה ב' חינוך מיוחד - תואר שני ביהס לתארים מתקדמים
מצגת הסבר לצפייה במצגת Power Point

 

נושא קובץ
תכנית לימודים תקצירי קורסים לדוגמא
מערכת שעות שנה א'
תקצירי קורסים לדוגמא
מערכת שעות שנה ב' תקצירי קורסים לדוגמא
הנפקת אישורים לסטאז' תקצירי קורסים לדוגמא
קורס עזרה ראשונה תקצירי קורסים לדוגמא
קורסים מקוונים, 'בטיחות וביטחון ושעת חירום', 'זהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בריא' תקצירי קורסים לדוגמא

 

נושא קובץ
תכנית לימודים לצפייה במסמך pdf
מערכת שעות שנה א'
לצפייה במסמך pdf
מערכת שעות שנה ב' תזה כמותית לצפייה במסמך pdf
מערכת שעות שנה ב' תזה איכותנית לצפייה במסמך pdf
תקנון המגמה לפסיכולוגיה קלינית לצפייה במסמך pdf

 

נושא קובץ
תכנית לימודים לצפייה במסמך pdf
מערכת שעות שנה א'
לצפייה במסמך pdf
מערכת שעות שנה ב' לצפייה במסמך pdf

 

נושא קובץ
תכנית לימודים לצפייה במסמך pdf
מערכת שעות שנה א' לצפייה במסמך pdf