הפקת כרטיס התאמות

תחום: מדור בחינות
לצפייה בקובץ המצורף הפקת כרטיס התאמות