רישום לעובדי הוראה במסגרת שנת שבתון

שלום רב,
 
אנו מברכות אותך עם יציאתך לשנת שבתון ובחירתך ללמוד במסגרת היחידה ללימודי תעודה והשתלמויות במכללה האקדמית אחוה.
צוות היחידה עומד לרשותך בכל שאלה.
 
לנוחיותך תהליך דיגיטלי לביצוע הרשמה ללימודים במכללה האקדמית אחוה. עם הכניסה למערכת יפתחו לפנייך מס' שלבים בתהליך הרישום. נבקש את תשומת ליבך למס' דגשים:
1.יש להקפיד לבחור נכון את סוג קרן השבתון (קרן השבתון בה נצבר הכסף).
2.דמי ההרשמה בסך 200 ₪ הם חד פעמיים לכל שנת הלימודים, ללא קשר לכמות הקורסים אליהם נרשמים.
3.יש לקרוא בעיון את נוהלי ביטול ההרשמה ובמקרה הצורך לפעול על פיהם.
4.לאחר אישור תכנית הלימודים ע"י קרן השבתון, יש לשלוח את טופס הרישום בדוא"ל לכתובת keren_b@achva.ac.il
 
 
 
 
 
בברכה שנת לימודים פורייה ומהנה,
צוות היחידה ללימודי תעודה והשתלמויות