טפסים-סטודנטים-לימודי תעודה

מורים בשנת שבתון :
יש להדפיס ולמלא את הטפסים הבאים
1. טופס רישום ליחידה ללימודי תעודה והשתלמויות
2. טופס לחיוב כרטיס אשראי (לתשלום 250 ₪ דמי הרשמה, אותם קרן השבתון לא משלמת)
3. כתב התחייבות כספית למורים בשנת שבתון
4. הרשאה לחיוב קרן השבתון בהוצאות שכר לימוד – הסתדרות/ארגון המורים (לפי סוג הקרן אליה אתם משתייכים)
*חברי ארגון המורים שימו לב שיש שני טפסים - אחד לקורסים מקוונים ואחד לקורסים רגילים
את הטפסים יש לשלוח במייל או בטלפקס ליחידה ללימודי תעודה והשתלמויות: keren_b@achva.ac.il טלפקס 08-8588132 
יש לוודא קבלת הטפסים.
לאחר אישור קבלה יש לשלוח את הטפסים המקוריים (פרט לטופס חיוב כ. אשראי) בדואר רגיל.

 

טפסים קישור
טופס רישום לצפייה במסמך pdf
טופס הוראה לחיוב כרטיס אשראי

לצפייה במסמך pdf

כתב התחייבות כספית

לצפייה במסמך pdf

הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד (הסתדרות)

לצפייה במסמך pdf

הרשאה לחיוב בהוצאת שכר לימוד (ארגון)

לצפייה במסמך pdf

הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד (ארגון) רק לקורסים מקוונים לצפייה במסמך pdf