מדור בחינות

מדור בחינות עוסק בתכנון ארגון ופיקוח של מערך הבחינות במכללה, הנערכת במסגרת לימודיו האקדמיים של הסטודנט, תוך הקפדה על תקנון הבחינות.
מדור בחינות אחראי על התנהלות הבחינה בפועל, מתן מענה ופתרונות בזמן אמת במהלך הבחינה כולל טיפול בבעיות מנהליות וטכניות.

כל המידע על לוח הבחינות, מיקום הבחינה ומועדי החשיפות מפורסם בתחנת מידע אישי לסטודנט.
בעת הכניסה למבחן חובה על הסטודנט להצטייד בתעודה מזהה עם תמונה עדכנית וכרטיס נבחן ולהקשיב להוראות צוות ההשגחה.

סטודנטים מוזמנים לפנות למרכז שירות לסטודנט בבית הספר הרלבנטי.

 

 

הנחיות כלליות

שם מסמך מצורף  
הנחיות לצפייה במחברת בחינה והגשת ערעור לצפייה בדף האינטרנט  
הנחיות להגשת בקשות למועד מיוחד לצפייה בדף האינטרנט  
נוהל זכויות הסטודנט - יולדות, היריון, טיפולי פוריות לצפייה בדף האינטרנט  
נוהל התאמות דרכי הבחנות לסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים לצפייה בדף האינטרנט  
הנחיות להורדת כרטיס התאמות לצפייה בדף האינטרנט  
תקנון לטיפול בסטודנטים המשרתים במילואים לצפייה בדף האינטרנט  
הנחיות להגשת בקשה להגשת עבודה באיחור דרך המודל לצפייה בדף האינטרנט  
הנחיות משרד הבריאות ומל"ג לנבחנים בקמפוס במצב קורונה לצפייה בדף האינטרנט  

 

הנחיות ונהלים לבתי הספר - סטודנטים

שם מסמך מצורף
נוהל בחינות, עבודות וציונים לצפייה בדף האינטרנט
הנחיות בחינות ועבודות לסמסטר ב' תש"ף - מצב קורונה לצפייה בדף האינטרנט
הגשת בקשות למימוש התאמות מיוחדות בבחינות סמס' ב' תש"ף קישור למסמך pdf

 

שם מסמך מצורף
נוהל בחינות, עבודות וציונים   לצפייה בדף האינטרנט
הנחיות בחינות ועבודות סמסטר ב' תש"ף - מצב קורונה לצפייה בדף האינטרנט
הגשת בקשות למימוש התאמות מיוחדות בבחינות סמס' ב' תש"ף קישור למסמך pdf

 

שם מסמך מצורף
נוהל בחינות,עבודות וציונים הנחיות לשימוש ב-Moodle
הנחיות בחינות ועבודות  לסמסטר ב' תש"ף - מצב קורונה הנחיות לשימוש ב-Moodle
הגשת בקשות למימוש התאמות מיוחדות בבחינות סמס' ב' תש"ף קישור למסמך pdf