פטור ממכרז

שם תאריך מתן הפטור תאריך סיום הפטור קובץ החלטה ועדת מכרזים
אקון טק בע"מ 27/03/2024 31/03/2025 פטור-אקון-טק.pdf
מדטון הדים 06/09/2023 06/09/2024
מדטכניקה בע"מ 06/09/2023 06/09/2024
אייזנברג אליאש בע"מ 31/01/2024 31/01/2025 פטור-אייזנברג-את-אליאש.pdf