השאלת ספרים

אם פריט שהנך מבקש נמצא בהשאלה, ניתן לבצע הזמנה ישירות באמצעות המחשב. בכדי לבדוק אפשרות הזמנה יש לבצע כניסה לחשבון משתמש. הודעת דוא"ל נשלחת אליך כאשר הפריט שהזמנת מגיע. הפריט ממתין במדור השאלה 48 שעות מרגע קבלת ההודעה, ולאחר מכן הספר יוחזר למדף או למזמין הבא בתור.

הספרייה מפעילה הארכה אוטומטית לפריטים מושאלים. הפריטים מוארכים, בתנאי שלא הוזמנו על-ידי קורא אחר! ספר שלא הוארך יש להחזירו במועד שנקבע (עד השעה 18:00 באותו היום). מידע אודות תאריכי ההחזרה של כל הספרים המושאלים  נמצא בכרטיס הקורא שלך. לתשומת ליבכם: האחריות לבדיקת תאריכי ההחזרה היא של הקורא! ניתן להחזיר את הספרים לארגז ההחזרות הנמצא בכניסה לספרייה, גם כאשר הספרייה סגורה

קנסות

סטודנט המאחר בהחזרת ספר מוזמן יחויב בקנס. גובה הקנס על כל יום איחור הוא 10 ₪. איבוד או השחתת ספר כרוכים ברכישת עותק/ספר חלופי או קנס. ספרים "שמורים" ניתנים להשאלת לילה, מסוף היום עד ל-09:00 למחרת, כנגד ערבות בסך 100 ₪. גובה הקנס בגין איחור בהחזרת ספר 'שמור' – 10 ₪ לשעה. עד להסדרת הקנס תישלל מהקורא זכות ההשאלה.

השאלה בין-ספרייתית

השירות ניתן לסגל ההוראה ולסטודנטים. השירות מאפשר הזמנת ספרים/מאמרים/צילומים של פריטים שאינם מצויים באוסף הספרייה. ההשאלה נעשית מספריות אחרות בארץ, וללא עלות!

ההזמנה מתבצעת ישירות בדלפק ההשאלה, באמצעות מילוי טופס או באמצעות בקשה במייל: [email protected]

מאמרים מגיעים תוך מספר ימים, ספרים תוך שבועיים-שלושה (תלוי בדואר ישראל). ניתן לבדוק סטטוס הזמנה בכרטיס הקורא, ובנוסף תקבל הודעה בדוא"ל בעת הגעת הפריט. השאלת ספרים היא לכ-8 שבועות