שירות למרצה

הזמנות של ספרים וכתבי עת מתבצעות בספרייה באופן שוטף במהלך השנה, בהתאם לנוהלי רכש ותקציבה של הספרייה. חשוב ביותר להעביר אלינו את רשימת הספרים לקורסים (מתוך הסילבוס) לפני תחילת שנת הלימודים (לקורסים שנתיים וקורסים של סמסטר א'), סילבוסים לקורסים של סמסטר ב' יש להעביר לספרייה לא אחרי תום סמסטר א' כדי שנוכל להיערך בהתאם.

יעץ – שירותי יעץ מיועדים למרצים המעוניינים בהדרכה קבוצתית לסטודנטים לשליפה ואחזור מידע במאגרים השונים, ולמרצים הזקוקים לשרותי יעץ נרחבים לצורך הכנת קורסים חדשים, סדנאות, ימי עיון, כתיבת עבודת דוקטורט, או אחזור מידע הדורש זמן רב.

למילוי טופס בקשת הדרכה – לחץ כאן

בכל הקשור לפריטים ברכש ניתן לפנות למנהל הספרייה, אלכסיי גוניקשטיין, בטלפון: 072-2248563 או במייל [email protected]

השאלה והשאלה בין ספרייתית – חברי הסגל אינם מוגבלים בהשאלת פריטים, פעם בשנה יש לעדכן את רשימת הפריטים הנמצאים בבית.

חברי הסגל האקדמי הרוצים להזמין מאמרים וספרים מספריות אחרות באמצעות השאלה בין ספרייתית, מוזמנים לשלוח מייל לאביבה שייבה [email protected]

מאגרי מידע – חברי סגל המעוניינים בעזרה בחיפושי חומר, יצירת פרופיל אישי והתראות (alerts) על פרסומים חדשים בנושאים המעניינים אתם מוזמנים לפנות למנהל הספרייה אלכסיי גוניקשטיין בטלפון: 072-2248563 או במייל [email protected]

אם ברצונכם לקבל הודעות לדוא"ל בנוגע לתוכן העניינים של חוברות חדשות מכתבי עת שאתם מתעניינים בהם, יש ליצור קשר עם מנהל הספרייה, אלכסיי גוניקשטיין, בטלפון: 072-2248563 או במייל [email protected]

לכל מרצי המכללה יש גישה חופשית למאגרי מידע מהבית, במידה ונתקלתם בבעיה בכניסה למאגרי המידע, אנא פנו לדלפק התמיכה במערכות מידע, בטלפון: 08-8588100 או במייל [email protected]