לימודי אנגלית לפטור

לימודי אנגלית

סטודנט נדרש להפגין רמת ידע גבוהה באנגלית, רמה השווה לרמת קורס מתקדמים ב', ולקבל פטור מלימודי האנגלית.
מטרת הלימודים באנגלית כשפה זרה היא להכשיר את הסטודנט בקריאת חומר אקדמי באופן עצמאי ויעיל.
לבדיקת ידיעותיו של הסטודנט באנגלית ולסיווג רמתו, הוא ייבחן בבחינה פסיכומטרית או במבחן אמי"ר/אמיר"ם. על הסטודנט, הניגש למבחן סיווג רמה, לבקש מהמרכז הארצי לבחינות והערכה להעביר את ציון המבחן למכללה. במקביל, יש להציג את ספח הציון למרכז ייעוץ והרשמה במכללה.

סטודנט, אשר השיג ציון שלא מקנה לו רמת פטור באנגלית, יסווג לאחת מחמש הרמות השונות בהתאם (אנגלית טרום בסיסית א' / אנגלית טרום בסיסית ב', אנגלית בסיסית, אנגלית מתקדמים א', אנגלית מתקדמים ב'). יש ללמוד את הקורסים על פי סדר רמתם עד לרמת פטור

קורסי הכשרה וקורסי תוכן (EMI)

סטודנטים ברמת סיווג מתקדמים ב' ופטור נדרשים בקורסי הכשרה/EMI
קורסי התוכן (EMI) אשר ניתנים בשפה האנגלית, יהיו קורסים אקדמיים הנכללים בתוכנית הלימודים הרגילה של הסטודנט.

פירוט רמות האנגלית והקורסים

רמת הלימוד ציון רכיב אנגלית בפסיכומטרי או ציון אמיר"ם ציון אמי"ר קורסי רמת אנגלית שנדרש מהסטודנט
טרום בסיסי א' 59-50 169-150 • טרום בסיסי א' (8 ש"ס)
• בסיסי 6 (ש"ס)
• מתקדמים א' (4 ש"ס)
• מתקדמים ב' (4 ש"ס)
טרום בסיסי ב' 84-70 184-170 • טרום בסיסי ב' (6 ש"ס)
• בסיסי 6 (ש"ס)
• מתקדמים א' (4 ש"ס)
• מתקדמים ב' (4 ש"ס)
בסיסי 99-85 199-185 • בסיסי (6 ש"ס)
• מתקדמים א' (4 ש"ס)
• מתקדמים ב' (4 ש"ס)
מתקדמים א' 119-100 219-200 •מתקדמים א' (4 ש"ס)
• מתקדמים ב' (4 ש"ס)
מתקדמים ב' 133-120 233-220 •מתקדמים ב' (4 ש"ס)
• קורס תוכן באנגלית (מתוך המחלקה/מהיחידה ללימודי אנגלית)
פטור 134 ומעלה 234 ומעלה •קורס תוכן באנגלית (מתוך המחלקה/מהיחידה ללימודי אנגלית)
• קורס תוכן באנגלית (מתוך המחלקה/מהיחידה ללימודי אנגלית)

*על הסטודנט לסיים את כל לימודי האנגלית, לרבות קורסי תוכן במהלך השנתיים הראשונות ללימודי התואר הראשון (עד לתום שנה ב').
תלמיד אשר לא יעמוד בדרישה זו יופסקו לימודיו. חידוש הלימודים לתואר יותנה במילוי דרישות לימודי האנגלית כשפה זרה.
קבלת פטור מלימודי אנגלית היא תנאי מעבר לשנה ג' ומהווה תנאי קדם ללימודי סמינרים.
חובת הרישום לקורס חלה על הסטודנט והרישום מתבצע על בסיס מקום פנוי.
ציון עובר בקורסי האנגלית הינו 60.