הנחיות הגשת בקשות למועדים מיוחדים

עפ"י התקנון האקדמי פרק בחינות, עבודות וציונים, סטודנט רשאי להגיש בקשה למועד בחינה מיוחד, בהתאם להנחיות המפורטות להלן. סטודנטים שנבחנו בשני מועדים אינם זכאים למועד מיוחד.

מידי סמסטר נקבעת תקופה להגשת בקשות למועדים מיוחדים .רק בתקופה זו המערכת נפתחת וניתן להגיש בקשה נשלחות על כך הודעות לסטודנטים.

א. אופן הגשת הבקשה

את הבקשה יש להגיש דרך המידע האישי לסטודנט > אפשרויות נוספות > בקשות וערעורים > מועד מיוחד בתאריכים הללו בלבד. ראו מדריך מפורט בהמשך.

המענה לבקשה יהיה בכפוף להחלטות ועדת חריגים אקדמית/ועדת הוראה.

בקשות למועדים מיוחדים שלא יגיעו בזמן ובקשות ללא אישורים מתאימים  – לא יטופלו.

ב. מועדים מיוחדים יאושרו במקרים הבאים, על סמך אישורים מתאימים:

1) שירות מילואים – בכפוף לנוהל טיפול בסטודנטים המשרתים בשירות מילואים

2) אשפוז – סטודנט שאושפז בביה"ח והביא אישור אשפוז מביה"ח בלבד, רשאי למועד מיוחד עבור הבחינות שהתקיימו החל מתקופת היעדרותו לצורך אשפוזו, ועד שבוע לאחר שחרורו.

3) אסון משפחתי בקרבה ראשונה (10 ימים).

4) סטודנט ששובצו לו 4 בחינות ומעלה בשבוע (מיום א' עד יום ו' באותו שבוע) יהיה זכאי למועד מיוחד באחת מהבחינות.

5) חגים ומועדים דתיים המוכרים על פי דת הסטודנט

6) אירוע מזכה בכפוף לנוהל זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה).

7) נישואים – חופשת נישואים החל מיום לפני החתונה ועד שבוע לאחר מכן.

8) התנגשות בין בחינות – נקבעו בחינות באותו יום, או יום לאחר יום יהיה הסטודנט זכאי למועד מיוחד בקורס שלא נבחן בו בשל ההתנגשות. למען הסר ספק יש להבחן לפחות פעם אחת בכל קורס במועד א' או מועד ב'. לא יינתנו שני מועדים מיוחדים באותו הקורס.

9) סטודנט הזכאי להתאמה של פריסת בחינות על פי נוהל התאמות בדרכי היבחנות, בכפוף לאישור יועצת המכללה

ג. ביטול השתתפות במועד מיוחד

סטודנט/ית, שהגיש/ה בקשה למועד מיוחד והחליט שלא להגיע לבחינה, צריך להודיע על כך בדואר אלקטרוני למדור בחינות לא יאוחר מ- 48 שעות לפני מועד הבחינה:

*ביטול השתתפות בבחינות המתקיימות בימים ג'-ו' – ניתן להודיע בימים א'-ד' עד השעה 15:00.

*ביטול השתתפות בבחינות המתקיימות בימים א' או ב' – ניתן להודיע עד יום ה' בשעה 12:00.

דואר אלקטרוני מדור בחינות לביטול השתתפות במועד מיוחד : [email protected]

 

שימו לב!

אי הגעה למועד מיוחד ללא הודעה מראש, יבטל את הזכות למועד מיוחד נוסף. במידה והמועד המיוחד יהווה את המועד הראשון בו נבחן הסטודנט/ית, לא תינתן לסטודנט/ית אפשרות למועד אחר ויהיה עליו לחזור על הקורס.

סטודנט /ית שאושרה לו/ה בחינה במועד מיוחד ולא הגיע/ה  לבחינה ללא הודעת ביטול יחויב בדמי טיפול של 95 ₪.

מדריך להגשת בקשה למועדים מיוחדים

יש להגיש בקשה עבור כל בחינה בה אתם מעוניינים במועד מיוחד.

יש להגיש בקשות עד המועד שפורסם במסמך ההנחיות.

שלב 1: הגשת בקשה למועד מיוחד

יש להיכנס לתחנת מידע אישי -> אפשרויות נוספות -> בקשות וערעורים

אפשרויות הגשה -> בקשה למועד מיוחד

נפתח חלון: בקשה למועד מיוחד

יש לבחור את סיבת הבקשה וללחוץ על לחצן "טען בחינות"

האפשרות לבחירת אוכלוסיית בחינות אינה פעילה, אנא התעלמו ממנה.

תיפתח רשימת הבחינות שלכם

לבחירת בחינה יש ללחוץ לחיצה כפולה על הבחינה

יפתח חלון הבקשה

יש למלא את תוכן הפניה

ניתן לצרף קבצים ואישורים ע"י לחיצה על סימן האטב

בסיום יש ללחוץ – שלח

בסיום מתקבלת ההודעה הבאה: בקשתך נשלחה בהצלחה.

שלב 2: צפייה בסטטוס בקשה שהוגשה

הבקשה תופיע במידע האישי -> אפשרויות נוספות -> בקשות וערעורים -> בקשות שהוגשו

ניתן לעקוב אחר הטיפול בבקשה

לאחר קבלת הבקשה, סטטוס הבקשה ישתנה מ – טרם טופל ל- התקבל

בלחיצה על 3 הנקודות בצד שמאל ניתן לצפות במידע נוסף על הבקשה

ככל שהבקשה התקבלה תופיע בתחתית הדף ההודעה הבאה:

בנוסף, תתקבל על כך הודעה במידע האישי:

לאחר קבלת התגובה לבקשה לא ניתן להגיש על כך ערעור.

אנו מאחלים לכל הסטודנטים.ות הצלחה רבה!