הנחיות לצפייה בחשיפות והגשת ערעורים באינטרנט

צפייה בחשיפה:

מרגע הקלדת ציון הבחינה נפתחת חשיפה אינטרנטית למחברת הבחינה שלך.

כדי לצפות במחברת עליך להיכנס למידע אישי

• לשונית ציונים
• ציונים.
• חץ ליד שם הקורס
• 3 נקודות במועד הבחינה
• בחינה סרוקה

מחברת הבחינה ואייקון "הגש ערעור" יופיעו מיום הקלדת הציון במערכת למשך שלושה ימים (כולל יום הקלדת הציון) בהם ניתן לראות את מחברת הבחינה ולהגיש ערעור.
לאחר 3 ימים המחברת והגש ערעור לא יופיעו ולא ניתן יהיה להגיש ערעור.

הגשת ערעור:

כדי להגיש ערעור יש לבחור ב"הגש ערעור" אחרי לחיצה בשלוש נקודות במועד הבחינה.
כאשר לוחצים על אייקון "הגש ערעור", ייפתח חלון הגשת ערעור.

• נושא: מוזן אוטומטית ע"י התוכנה. ( ערעור על ציון בשיעור, סמסטר, מועד, ציון נוכחי)
• תוכן: יש לכתוב נימוק למרצה.
• קבצים לצירוף: במידה ויש צורך בהעלאת קבצים
• לחיצה על שלח

לאחר הגשת הערעור, האייקון שליד ציון הקורס משתנה מ"הגש ערעור"  ל"ערעור נשלח".

צפייה בהחלטת המרצה:

לחיצה על אייקון "ערעור נשלח", תפתח את חלון הגשת הערעור. בחלון זה יופיע הנימוק ששלחנו למרצה לצפייה בלבד.

החלטת המרצה:

  1. ערעור התקבל – המרצה מקבל את הערעור ומעלה את הציון.
  2. דחה – המרצה דוחה את הערעור
  3. דחה והורד ציון – המרצה דוחה את הערעור ומוריד ציון.

כאשר המרצה בוחר באחת מן האפשרויות הללו, תופיע לסטודנט הודעה במידע אישי עם תגובת המרצה לערעור.
במידה והמרצה העלה או הוריד ציון, הציון משתנה ומופיע גם בחלון "ציונים אחרונים".

צפייה בכל הערעורים שהוגשו:

במידע אישי לסטודנט > אפשרויות נוספות > בקשות וערעורים, יופיע הערעור שהגשנו.

סוג : ערעור על הציון
תאריך ההגשה: התאריך שהגשנו
נושא: שם הקורס ומספרו
כאשר הערעור הוגש > סטטוס הבקשה הוא "הועבר לוועדה".
כאשר הערעור התקבל/נדחה > סטטוס הבקשה הוא "אושר" / "נדחה".

לחיצה על שלוש נקודות תפתח את הבקשה שהגשנו ואת החלטה ונימוק המרצה.