פיתוח כישורים חברתיים

מטרת הקורס:
הילד/ה נדרש/ת לתפקד בחברה עם בני גילם באופן יומיומי.
תפקוד מותאם מצריך מיומנויות חברתיות רבות - היכולת לזהות סימנים והבעות אצל האחר, לקרוא נכון ולנתח מצבים חברתיים, ליצור קשר, לדעת לשחק ביחד, לשמור על קשר, להיות אמפטי ועוד.
בקורס זה נלמד על מאפייני הילדים המגלים קשיים במיומנויות חברתיות, על סוגי הקשיים הנפוצים ונכיר דרכי התערבות והקניית כישורים חברתיים
 
קהל יעד:

פתוח לקהל הרחב

חובות בקורס:
נוכחות פעילה במפגשים
הגשת עבודה מסכמת
 
מועד הקורס:
ימי חמישי, בין השעות  8:30–11:45
הקורס יתקיים במתכונת היברידית ויכלול 3 מפגשים פרונטליים
 
 
סמסטר: ב'
שנה: תשפ"ד
היקף הקורס: סמסטריאלי
היקף שעות: 60
מספר מפגשים: 15
מחיר הקורס: 0.00 ₪
סכום לחיוב / מקדמה: ₪0.00
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מוכר ללימודים במסגרת שנת שבתון בהיקף של 2 ש"ש חובה
מוכר לקידום מקצועי לעו"ה בהיקף של 2 ש"ש
תעודה: מסיימי הקורס יזכו לתעודה מטעם המכללה האקדמית אחוה
איש קשר: קרן בן יעקב
טלפון לפרטים: 08-8588132 I וואטסאפ 054-9609804
דוא"ל : keren_b@achva.ac.il
הערות:
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
מחיר: ₪0.00