פיתוח מקצועי לקציני ביקור סדיר מתחילים - תשפ"ד

מרצה: גב' תמר סיטרון

תיאור הקורס: הקורס יעסוק במגוון נושאים כגון: תפקיד הקב"ס, חוק ומשפט, זהות מקצועית הפרט והחברה ועוד.

מטרת הקורס:

לשלב ידע ומיומנויות כדי ליצור איזון בין תהליכי ההתפתחות האישיים לבין תהליכי ההתפתחות המקצועית.

קהל יעד:
קציני ביקור סדיר מתחילים.
 
חובות בקורס:

נוכחות מלאה ועבודה מסכמת.

מועד הקורס:
ימי ד', בין השעות: 14:00-09:00
הקורס מתקיים אחת לשבועיים
 
סמסטר: שנתי
שנה: תשפ"ד
תאריך פתיחה: 01.11.2023
היקף הקורס: שנתי
שעות שנתיות: 4 ש"ש
היקף שעות: 120
מספר מפגשים: 20
מחיר הקורס: 260
סכום לחיוב / מקדמה: ₪260.00
הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:
מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש
תעודה: מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לתעודה מטעם המכללה האקדמית אחוה.
איש קשר: עדי קורן
טלפון לפרטים: 08-8588045
דוא"ל : adi_ko@achva.ac.il
הערות:
פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים
מחיר: ₪260.00

תיאור הקורס: הקורס יעסוק במגוון נושאים כגון: תפקיד הקב"ס, חוק ומשפט, זהות מקצועית הפרט והחברה ועוד.