פסיכופתולוגיה

שם מחבר: 
ג'יל מ' הולי
פסיכופתולוגיה

 

 
"פסיכופתולוגיה מציג ומנתח התנהגויות חריגות כפי שהן באות לידי ביטוי בהפרעות הפסיכולוגיות העיקעות המופיעות ב- DSM-5, המהדורה העדכנית ביותר של המדריך הרשמי להפרעות נפש. הספר סוקר את ההפרעות הנפשיות, את הגורמים הביולוגיים, הפסיכולוגיים והחברתיים להתפתחותן, את השלכותיהן, את דרכי הטיפול בהן ואת ההפשעות התרבותיות על התפתחותן של הפרעות ועל שימורן. הוא מפריך תפיסות מוטעות באשר למהותן של הפרעות שונות ומגדיר אותן בבהירות. הספר מתאים לסטודנטים ולסטודנטיות לפסיכולוגיה, לעבודה סוציאלית ולחינוך" ולכל מי שעוסק בטיפול פסיכולוגי, וגם קוראים מתחומים אחרים השואפים להרחיב את ידיעותיהם ימצאו בו ענין רב."