פר"ח סחל"ב

סוג המלגה: 
מלגה חיצונית הגשה דרך אתר האינטרנט
גובה המלגה: 
60% משכ"ל.

תוכנית מעורבות לסטודנטים משנה ב' ללימודיהם במערכת החינוך.

4 שעות פעילות שבועיות מזכות במלגה בגובה 60% משכ"ל.

פרטים : www.sachlav-edu.co.il

מייל : sachlav@marmanet.co.il

טלפון:  073-2955698

דרישות סף: 

מיועד לסטודנטים לתואר ראשון בלבד משנה ב' ללימודיהם במערכת החינוך.