אפזיה ודיסארטריה

אפזיה עלולה לקרות עקב אירוע מוחי או בשל טראומה – חבלות, תאונות, פציעות, מחלות אונקולוגיות, גידולים, מחלות נוירולוגיות ועוד. קיימת גם אפזיה בילדים שמקורה שונה.

חומרת האפזיה שונה מאדם לאדם ושונה גם בהתאם לסוג – סנסורית או מוטורית או שינוי של השניים.התופעות התקשורתיות והקוגניטיביות כגון דיסלקציה, דיסקלקוליה ושליפה מושפעות גם מהחלמה ספונטנית וגם מטיפול קצר או מתמשך. הטיפול יתמקד בהחזרת השפה שאבדה למטופל בעקבות האירוע.

הטיפול באפזיה של ילדים תתמקד בבניית השפה על פי אבני הדרך. לעיתים קיימת התערבות בזמן האקוטי, ולעיתים מאוחר יותר. במהלך הטיפול קיימת גם הדרכה למשפחה, החשובה מאוד בהשפעה על התקדמותו של המטופל. מחלות אוטואימוניות ואחרות משפיעות גם על דיסארטריה.