גמגום

מקורות הגמגום שונים. הגמגום יכול להופיע כבר בזמן רכישת השפה וכן בהמשך החיים. קיים קשר גם בין תורשה לגמגום.

צורת הגמגום וחומרתו משתנה במהלך השנים, ותלויה בהרבה גורמים אישיים וסביבתיים. קיומו של טריגר עלול לגרום לתחילת הגמגום או לחומרתו. אירועים טראומטיים כמלחמות או טראומות אחרות עלולות לגרום לצורת גמגום קשה יותר ולהגברת החומרה. הגמגום משפיע על התקשורת של הילדים והמבוגרים ועלול לגרום להמנעות מיוזמה לשיחה או המנעות בהשתתפות בשיחות. לעיתים, החשש מהגמגום משפיע על תפקוד הילדים בכיתה ועל בחירות חשובות בחיים, כגון קריירה ובני זוג. גם הקשר בין הורים לילדים משפיע על פריצת הגמגום וחומרתו בשלבים שונים בחיים.

הגישות לטיפול שונות בין ילדים למבוגרים. לעיתים תיבחר שיטה עקיפה עבור הילדים והטיפול יעשה דרך ההורים. עבור מבוגרים קיימות שיטות שונות לטיפול וההחלטה נעשית לאחר אבחון מקיף.

אילמות סלקטיבית

קיימת הפרעה של אילמות שמקורה נפשי ואינה קשורה לאנטומיה ולפסיולוגיה של הדיבור. האילמות הסלקטיבית תופיע בדרגות חומרה שונות, הן אצל ילדים והן אצל המבוגרים. השוני בחומרה ישפיע גם על המצב החברתי והתקשורתי של הילד או המבוגר.

האסטרטגיה הטיפולית שונה בין הילדים למבוגרים. השיטות תהיינה מוכוונות ועקיפות. עבור ילדים תעשינה הדרכות לאנשי צוות במשרד החינוך ולהורים. לעיתים נעשים טיפולים במסגרות החינוך.