שפה ודיבור

לקויות שפתיות משפיעות על רכישת השפה הכתובה ולקויות למידה. מומלץ לטפל בבעיות השפה בגיל הרך. לקויות בתחומים השונים של שפה, דיבור ותקשורת משפיעות על תפקוד המטופל בסביבה הטבעית שלו בבית ובמקרה של ילדים במסגרת החינוכית. חלק מהתפקיד של קלינאי התקשורת הוא לעבוד בשיתוף פעולה עם המסגרת החינוכית כדי לקדם את המטופל באופן המיטבי.

הטיפול בקליניקה יתבצע לאחר אבחון מקיף שיכיל את כל שטחי השפה. עם קבלת האבחון תעשה הערכה לגבי רמת הקושי בכל תחום משטחי השפה ותיעדוף המטרות. האבחון נעשה באמצעות מבחני שפה תקניים המותאמים על פי נורמות של גיל הילד. לעיתים קיימת בעיה רק בתחום בודד כגון בתחום הפונולוגי, או שילוב בין שניים או יותר, ולכן יהיה צורך בהחלטה לגבי רמת הקושי שהילד חווה. פעמים רבות ישנן לילדים בעיות נוספות הקשורות למטפלים נוספים והטיפול ייעשה תוך קשר עמם. הפנייה לריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה או פסיכולוגים יתבצע בהמשך לצורך שיתגלה כבר בתחילת הטיפול או בהמשכו.
הקלינאי/ת קובע/ת את מטרות הטיפול תוך התייחסות לאיחור השפתי של הילד והשפעתו על התקשורת.

כיום ההורים הם חלק בלתי נפרד מתהליך הטיפול – החל מהסבר על הקשיים ומטרות הטיפול וכלה בנתינת מטלות להשלמת הטיפול בבית במהלך השבוע. ההורים נמצאים בחדר הטיפול בצוותא עם הילד, ומקבלים הדרכה מליאה על המשך הטיפול בבית. השגת מטרות הטיפול ייבחנו במהלך הטיפול ובסופו.

הנושאים אותם קלינאי/ות התקשורת בודקים/ות

פונולוגיה

מובנות הדיבור תלויה מצד ביכולות פיזית להפיק את צלילי השפה ומצד שני ביכולת לבצע הרכבים שונים של צלילי דיבור לפי חוקי הפונולוגיה של השפה. מודעות פונולוגית כוללת מודעות לצלילי השפה ויכולת לערוך שינויים ומניפולציות על הצלילים. ערנות פונולוגית היא היכולת להתייחס לצלילים המרכיבים את המילה ומהווה מיומנויות חשובה לקראת רכישת קריאה וכתיבה ברכישת השפה יכולות להיווצר הפרעות פונטיות יחודיות, קושי בהפקת הגה בודד או יותר. מצד שני יכול להיות גם לקות פונולוגית- איחור או חריגה ברכישת החוקים הפונולוגיים של השפה. אפרקסיה של הדיבור בילדות היא דוגמא אחת של לקות במערכת צלילי הדיבור שפוגעת באופן משמעותי במובנות הדיבור.

תחביר ומורפולוגיה
דקדוק הוא מכלול הכללים השולטים בשפה המדוברת והכתובה. התחביר הנו ענף בדקדוק העוסק בסידור המילים במשפט בצורה משמעותית על פי הכללים בשפה. המשפטים יכולים להיות פשוטים, מחוברים או מורכבים ותלויה בגיל הילד ורמת רכישת השפה. מורפולוגיה מתייחסת לתורת הנטיות של מילות השפה לפעלים לפי גוף, זמן, מספר, מין ובניין, לשמות עצם ותארים לפי מין, מספר ומשקל, ולמילות יחס לפי מין ומספר.

סמנטיקה
עוסקת בתוכן של השפה המתבטא בלקסיקון וביחסים בין המילים. התוכן המתייחס למכלול הידע של העולם על חפצים, על אנשים, בעלי חיים, מאורעות והיחסים ביניהם. התוכן נרכש בהדרגה עם האספקטים האחרים של השפה ובהדרגה עם הגיל, וממשיך להתפתח במהלך כל החיים.

פרגמטיקה
פרגמטיקה מתיחסת לשימוש בשפה למטרות תקשורתיות, היכולת לקשר בין כל מרכיבי השפה שנרכשו לשימוש מעשי במצבים תקשורתיים. היכולת ליזום תקושרת ולהענות ליושמות תקשורתיות של אחרים. להבין מי הדובר מולך ולהתאים את השיח למאזין, להשתמש במיומנויות של קשר עין, לקיחת ושמירת תור בשיחה ושמירה ומעבר בין נושאים באופן מתאים. וגם להתאים את המשלב של השפה והדיבור למצב התקשורתי.

דוגמא של לקות משמעותית בפרגמטיקה היא אוטיזם
לקות השייכת לקבוצת הפרעות ASD, PDD'S הגורמת לקושי באינטרקציה חברתית ותקשורתית. התסמונת מאפיינת קשיים ברמה קלה, בינונית וקשה.
בתחום השפה יכול להיווצר עיכוב או קושי שפתי ביכולת השיחה ויוזמה לקיומה, חזרות על מילים ומשפטים וקושי ביכולת המשחק. לרוב קיים קושי בקשר עין, קושי בהבנה של מצבים חברתיים ואינטונציה של השפה. קיים קושי ביצירת קשר עם אנשים, ילדים ו/או מבוגרים. ההפרעות בהתפתחות השפה והדיבור יכולות להיות ייחודיות באספקט מסוים או שילוב של מספר אספקטים.

החסר השפתי ישפיע גם על רכישת השפה ולקויות למידה. ההשפעה הנה על השפה הדבורה והשפה הכתובה. מומלץ לטפל בבעיות השפה בגילאי הגן לפני בית הספר. במידה ומתגלות בעיות בגיל בית הספר ייעשו גם הדרכות למורים וקשר עם מורות להוראה מתקנת.