אבחון נוירופסיכולוגי

מהו אבחון נוירופסיכולוגי?

האבחון הנוירופסיכולוגי מיועד למתמודדים עם הפרעות נוירופסיכולוגית שונות, כגון פגיעות ראש אפילפסיה, גידולי מוח, ומחלות אחרות אשר משפיעות על התפקוד המוחי.
האבחון כולל הרחבה והעמקה של תחום הזיכרון, הקשב, התפקודים הניהוליים, התפיסה וההיסק החזותי, תחום השפה והיכולות המילוליות, מהירות העיבוד וכו'. כמו כן, נבחנים היבטים רגשיים, תפקודיים ותעסוקתיים/חינוכיים, בהתאם לצורך.
בתהליך הערכה התפקוד הנוירופסיכולוגי ממופה, מזוהים תחומי חוזק וחולשה וניתנות המלצות והתאמות (כולל התאמות להיבחנות בבגרויות ובמוסדות השכלה). האבחון מוכר ע"י משרד החינוך, קופ"ח, שירותי הבריאות, ביטוח לאומי, משרד הביטחון והרשויות השונות. האבחון מועבר ע"י נוירופסיכולוגיים (פסיכולוגיים שיקומיים)

מה כולל תהליך האבחון?

מפגש אינטייק
במפגש זה נתאם ציפיות מהאבחון, נשוחח על הרקע וההיסטוריה המשפחתית, ההתפתחותית, החינוכית/תעסוקתית, נתמקד בהבנת הרקע הרפואי ונבנה את תמונת המצב העדכנית. בתהליך ימסרו שאלוני דיווח רלוונטיים ויתקבלו חומרי הרקע (סיכומים רפואיים, אבחונים והערכות שונים, מידע ממסגרות), במפגש זה תוגדר סיבת הפנייה ומטרת האבחון.

מפגשי אבחון
יתקיימו 6-2 מפגשי אבחון בהם נבחון את התפקודים השונים במגוון רחב של כלים נוירופסיכולוגים מקובלים.

מפגש משוב
בסיום התהליך המידע מאורגן כדו"ח מפורט אשר נמסר במפגש נוסף (לעיתים נדרשים שני מפגשי משוב להורים ולנער/ה) וניתנות המלצות שונות המהוות תוכנית עבודה מפורטת ומותאמת, הכוללת הפניות לגורמי טיפול רלוונטיים (בדיקות רפואיות, נוירולוג, פסיכיאטר, ריפוי בעיסוק, קלינאיות תקשורת), המלצות לטיפול רגשי כולל התייחסות להיבטים של ההפרעה/ מחלה, המלצות למענים מותאמים (השמה, הכוון וכו') והמלצות בתחום המיצוי זכויות.