אבחון פסיכולוגי-שיקומי

מהו אבחון פסיכולוגי-שיקומי?

תהליך הערכה הממוקד בשאלה שיקומית סביב השכלה, תעסוקה, הכנה לפרוצדורות רפואיות וכו' ומתאים למי שמתמודד עם הפרעה / מחלה/ נכות/ קושי בריאותי. כמו כן האבחון מתאים לאנשים המתמודדים עם קשיים בריאותיים שונים המעוניינים בקבלת תמונה תוך נפשית ורגשית מקיפה, הלוקחת בחשבון את המצב הבריאותי וכן למתמודדים עם קשיים רגשיים משמעותיים לצורך דיוק האבחנה ומתן המלצות לטיפול.
התהליך כולל מיפוי כוחות וקשיים של מאובחנים בתחום הקונטיבי והרגשי, תוך בירור ההשלכות של הקושי הבריאותי והטיפול בו על היבטים אלו ועל התפקוד. הערכה מאפשרת קבלת תמונה מעמיקה ורחבה לעולם הפנימי של המאובחן, מאירה דפוסי התנהגות ודינמיקה תוך ובין אישית. האבחון מוכר ותקף ע"י מוסדות החינוך השונים ובמידת הצורך גם ע"י ביטוח לאומי, השירותים החברתיים ושירותי הבריאות.

מה כולל תהליך האבחון?

מפגש אינטייק
במפגש זה נתאם ציפיות מהאבחון, נשוחח על הרקע וההיסטוריה המשפחתית, ההתפתחותית, החינוכית, החברתית, הרגשית והבריאותית, נתמקד בהבנת המקור לקשיים בגינם פנה המאובחן, תוך דגש על המענים השונים שניתנו והשפעתם בגישת ה-RTI ונבנה את תמונת המצב העדכנית. בתהליך ימסרו שאלוני דיווח רלוונטיים ויתקבלו חומרי הרקע (סיכומים רפואיים, אבחונים והערכות שונים, מידע ממסגרות), במפגש זה תוגדר סיבת הפנייה ומטרת האבחון.

מפגשי אבחון
יתקיימו 6-2 מפגשי אבחון בהם נבחן את התפקודים השונים באמצעות הכלים המקובלים.

מפגש משוב
בסיום התהליך המידע יימסר בדו"ח מפורט (לעיתים נדרשים שני מפגשי משוב להורים ולנער/ה) וניתנות המלצות והתאמות. ההמלצות מהוות תוכנית עבודה מפורטת ומותאמת הכוללת הפניות לגורמי טיפול רלוונטיים (בדיקות רפואיות, נוירולוג, פסיכיאטר, ריפוי בעיסוק, קלינאיות תקשורת), המלצות למענים מותאמים (ביטוח לאומי, השירותים החברתים, מרפאות שונות, תוכניות שיקום, השמה, שילוב, מענים ספציפיים, חוות דעת וכו'), המלצות מפורטות לטיפול (סוג טיפול ומוקד טיפולי).