אבחוני תקשורת (ASD)

מהו אבחון תקשורת?

בקליניקה השיקומית באחוה יבוצעו אבחוני תקשורת לנוער ולמבוגרים (מגיל 12)
האבחון הממוקד בבחינת עמידה בסף האבחנה של הפרעת תקשורת (ASD) תוך שימוש בכלים מתוקפים (כולל ADOS ושאלונים), ובהתבסס על הקריטריונים המופיעים בספר האבחנות (DSM), בהתאם לדרישות משרד הבריאות והביטוח הלואומי.
האבחון מוכר ותקף ע"י מוסדות החינוך, מרפאות בריאות הנפש, השירותים החברתיים, שירותי הבריאות, ביטוח לאומי וכדו'. האבחון כולל בדיקת אינטליגנציה, התחום הרגשי והתחום התקשורתי ומתן אבחנה מבדלת. האבחון מועבר ע"י פסיכולוגים שעברו הכשרה ספציפית בתחום התקשורת, ומוכר ע"י קופות החולים, שירותי הבריאות, ביטוח לאומי, מסגרות חינוכיות והרשויות השונות.

מה כולל תהליך האבחון?

מפגש אינטייק
במפגש זה נתאם ציפיות מהאבחון, נשוחח על הרקע וההיסטוריה המשפחתית, ההתפתחותית, החינוכית / התעסוקתית, נתמקד בהבנת התפתחות והליקויים התקשורתיים והחברתיים בעבר וכיום. באמצעות השיח (ראיון קליני חצי מובנה) נבנה תמונת מצב מעודכנת בנוגע לתפקוד, לעולם הרגשי, החברתי וההתנהגותי ובפרט בנוגע לתפקוד התקשורתי (תקשורת, תקשורת חברתית, התנהגויות סטראוטיפיות). בתהליך ימסרו שאלונים מקובלים לאבחון הפרעת תקשורת, שאלוני דיווח נוספים רלוונטיים, וכן יתקבלו חומרי הרקע (סיכומים רפואיים, אבחונים והערכות שונים, מידע ממסגרות). במפגש זה תוגדר סיבת הפנייה ומטרת האבחון.

מפגשי אבחון
יתקיימו 4-2 מפגשי אבחון בהם נבחון את התפקוד האינטלקטואלי (מבחן אינטליגנציה והרחבה לתחומים ספציפיים כגון קשב, בהתאם לשאלה האבחונית). התפקוד התקשורתי יבחן במפגש נוסף תוך שימוש ב-ADOS. מפגש זה מצולם במצלמת וידיאו בהתאם לדרישות. ניתוח הממצאים מבוצע בהתאם לידע המחקרי והקליני העדכני.

מפגש משוב
בסיום התהליך המידע מאורגן כדו"ח מפורט אשר נמסר במפגש נוסף (לעיתים נדרשים שני מפגשי משוב להורים ולנער/ה) וניתנות המלצות המהוות תוכנית עבודה מפורטת ומותאמת, הכוללת הפניות לגורמי טיפול רלוונטיים (בדיקות רפואיות, נוירולוג, פסיכיאטר, ריפוי בעיסוק, קלינאיות תקשורת), המלצות מפורטות לטיפול רגשי בהתאם להבנה המתגבשת (פרוגנוזה לטיפול, סגנון הטיפול, המוקד הטיפולי וכו') והפנייה למיצוי זכויות בהתאם לממצאים.