אגרות חובה ורשות

בכל שנה ישלם הסטודנט אגרות חובה ורשות בנוסף לשכר הלימוד (אין חובה לשלם אגרות רשות).

התשלומים הנלווים ייגבו ביחד עם שכר הלימוד בהתאם לאמצעי התשלום שיבחר.

אגרות חובה

 

  תעריף   הערות
שמירה מוסדית שנתי 400 ש"ח התשלום נקבע באישור אגודת הסטודנטים וחל על כל הסטודנטים במכללה.
ביטוח תאונות אישיות 34 ש"ח תקופת הביטוח לסטודנט שהסדיר את שכר הלימוד לשנה"ל תשפ"א הינה מ-30.9.21-1.10.20. לצפייה בפוליסת הביטוח
סיורים וימי עיון 250 ש"ח סטודנטים סדירים להכשע"ה בשנים א'-ג'
  250 ש"ח סטודנטים במסלול הסבת אקדמאים שנה ראשונה ללימודיהם
  250 ש"ח סטודנט הלומד באחד מהמסלולים החייבים בסיורים לימודיים אשר עקב הכרה בלימודים קודמים פטור מסיורים לימודיים ימציא למדור שכר-לימוד אישור חתום ע"י המנהלת האקדמית ולא יחויב באגרה
תשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג 10 ש"ח בהתאם להחלטת ות"ת, המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך הוחלט כי החל משנה"ל תשע"ט ואילך יחויב כל סטודנט הלומד במוסדות להשכלה גבוהה לתואר בוגר או מוסמך ב- 10 ₪ לשנה. תשלום שיועבר לארגון הסטודנטים הארצי היציג ולא ניתן לבטלו
נוהל ביטוח תאונות אישיות – סטודנטים
המכללה האקדמית אחוה מבטחת את כלל תלמידיה מפני תאונות אישיות באמצעות חברת: 'הכשרה - חברה לביטוח בע"מ'. 
אופן התנהלות:
1.לשם פתיחת תביעה מול חברת הביטוח על הסטודנט/ית לאסוף את כלל המסמכים + אסמכתאות הרלוונטיים.
2.יש למלא טופס תביעה של חברת הביטוח. 
3.יש לפנות לגורם הרלוונטי (לפי ביה"ס) במטרה לעדכן אודות הפציעה ובמטרה לקבל אישור נוכחות/ היעדרות מהלימודים ביום הפציעה.
4.את כלל החומרים, בצירוף אישורים רפואיים נדרשים רלוונטיים ואסמכתאות, יש להעביר לגורם המטפל:  
-ביה"ס לחינוך: דורית זנדני dorit_z@ACHVA.AC.IL
-ביה"ס למדעים: מאיה פוטרוך maya_po@ACHVA.AC.IL
-ביה"ס לתארים מתקדמים: מיכל עמירם Michal_M@ACHVA.AC.IL
-מכינות: זיוי בלומברג zivi_b@ACHVA.AC.IL
 
 

אגרות רשות

 

מנוי חניה שנתי 400 ₪ 
סטודנט המעוניין לקבל מנוי חניה שנתי למגרש החניה של המכללה יכנס לאתר האינטרנט של המכללה: סטודנטים > כניסה > שם משתמש וסיסמא>מידע אישי>אפשרויות נוספות>רכישת שירותים>רכישת מנוי לחניה. יש לגשת עם טופס הבקשה למזכירת מחלקת תפעול – בנין 3 – לשם קבלת תו החניה.
תו החניה חייב להיות מודבק על השמשה הקדמית של הרכב. רכב שתו החנייה לא יודבק על השמשה הקדמית יחויב ביציאה ב- 8 ₪.
ניתן לקבל תו חנייה נוסף עבור רכב הנמצא בבעלות המשפחה בעלות של 75 ₪ לשנה.
על הסטודנט להציג רישיון רכב של שני הרכבים ותעודת זהות לשם אימות נתונים. 
המאבד את תו החניה, ישלם אגרת חניה מחדש, יחסית לתקופה שנותרה.
 
מנוי חניה לסמסטר ב'+ג' 200 ₪ בלבד.
סטודנטים בעלי תו נכה על רקע ניידות זכאים לחנות במגרש החניה של הסטודנטים ללא תשלום. לשם קבלת התו יש לפנות למחלקת תפעול בבניין 3 לאילנה ענקי ולהציג תו נכה ואישור מהביטוח הלאומי המציין שהנכות היא על רקע ניידות.
חברי אגודת הסטודנטים זכאים להנחה של 200 ₪. 50% מעלות מנוי החניה , ההנחה תתבצע בכרטיס הגביה כחודש לאחר תחילת הלימודים.
עלות חניה יומית 8 ₪.
**במהלך השנה צפוי שינוי במתווה החניה וברכישת מנוי חניה לאור המעבר הצפוי לחניון אוטומטי, פרטים ועדכונים ישלחו בהמשך.                                  
 
חברות באגודת הסטודנטים 252 ₪ 
החיוב עבור חברות באגודת הסטודנטים יעשה על ידי מדור שכר לימוד והתשלום יגבה עם יתר שכר הלימוד
במסגרת החברות באגודת הסטודנטים יינתנו ההטבות הבאות:
הנחה של 200 ₪ בחניית הסטודנטים לרוכשים מנוי חניה שנתי, לרוכשים מנוי לסמסטר ב'+ג' הנחה של 100 ₪.
כרטיסיית חניה של 20 חניות בעלות 130 ₪.
כניסה להופעות בחינם
סטודנט המתחיל לימודיו בסמסטר ב' ישלם 187 ₪ בלבד כדמי רווחה.
 

ביטול חברות באגודת הסטודנטים

סטודנטים המעוניינים לבטל את החברות באגודת הסטודנטים לשנה"ל תשפ"א יכנסו לתחנת המידע האישי > אפשרויות נוספות> בקשות וערעורים> ביטול אגרת רווחה.
ניתן לבטל את אגרת הרווחה עד לתאריך 25.11.20 בלבד. 
אי מתן הודעה כאמור במועד, על ידי הסטודנט, תחשב כהסכמה לתשלום וכהסכמה להיותו חבר באגודת הסטודנטים ולהעברת שמו ופרטי הקשר עמו (לרבות כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון) על ידי המכללה, לאגודת הסטודנטים.
 
סטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב' בשנה"ל תשפ"א יוכלו לבטל את החברות באגודת הסטודנטים – עד שבועיים מתחילת סמסטר ב'. עד לתאריך 22.3.21
 
לאחר שבועיים מתחילת הסמסטר לא ניתן יהיה לבטל את החברות באגודת הסטודנטים.
 
אגרת שירות SMS (מסרונים) 35 ₪ 
סטודנט המעוניין לקבל שירות מסרונים (SMS) יכנס לאתר האינטרנט של המכללה: סטודנטים > כניסה > שם משתמש וסיסמא. מתחת לסטודנטים יש קישור לשרות מסרונים. הנרשמים יחויבו בעלות השירות והתשלום ייגבה ביחד עם שכר-לימוד ואגרות החובה.