אגרות חובה ורשות

בכל שנה ישלם הסטודנט אגרות חובה ורשות בנוסף לשכר הלימוד (אין חובה לשלם אגרות רשות).
ההרשמה לאגרות הרשות הנה באמצעות האינטרנט.(פרט לאגרת רווחה)

התשלומים הנלווים ייגבו ביחד עם שכר הלימוד בהתאם לאמצעי התשלום שיבחר.

אגרות חובה

 

  תעריף   הערות
שמירה מוסדית שנתי 400 ש"ח התשלום נקבע באישור אגודת הסטודנטים וחל על כל הסטודנטים במכללה.
ביטוח תאונות אישיות 34 ש"ח תקופת הביטוח לסטודנט שהסדיר את שכר הלימוד לשנה"ל תשפ"ד הינה מ-30.09.24-1.10.23. לצפייה בפוליסת הביטוח
סיורים וימי עיון 250 ש"ח חייבים בתשלום סטודנטים סדירים להכשע"ה בשנים א'-ג'
  250 ש"ח סטודנטים במסלול הסבת אקדמאים להוראה בשנה הראשונה ללימודיהם
  250 ש"ח סטודנט הלומד באחד מהמסלולים החייבים בסיורים לימודיים אשר עקב הכרה בלימודים קודמים פטור מסיורים לימודיים ימציא למדור שכר-לימוד אישור חתום ע"י המנהלת האקדמית ולא יחויב באגרה
תשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג 10 ש"ח בהתאם להחלטת ות"ת, המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך הוחלט כי החל משנה"ל תשע"ט ואילך יחויב כל סטודנט הלומד במוסדות להשכלה גבוהה לתואר בוגר או מוסמך ב- 10 ₪ לשנה. תשלום שיועבר לארגון הסטודנטים הארצי היציג ולא ניתן לבטלו
נוהל ביטוח תאונות אישיות – סטודנטים
המכללה האקדמית אחוה מבטחת את כלל תלמידיה מפני תאונות אישיות באמצעות חברת: 'הכשרה - חברה לביטוח בע"מ'. 
אופן התנהלות:
1.לשם פתיחת תביעה מול חברת הביטוח על הסטודנט/ית לאסוף את כלל המסמכים + אסמכתאות הרלוונטיים.
2.יש למלא טופס תביעה של חברת הביטוח. 
3.יש לפנות לגורם הרלוונטי (לפי פקולטה) במטרה לעדכן אודות הפציעה ובמטרה לקבל אישור נוכחות/ היעדרות מהלימודים ביום הפציעה.
4.את כלל החומרים, בצירוף אישורים רפואיים נדרשים רלוונטיים ואסמכתאות, יש להעביר לגורם המטפל:  
-הפקולטה לחינוך ומנהיגות: אור ברק or.barak@achva.ac.il
-הפקולטה למדעים, בריאות וקיימות  מאיה פוטרוך maya_po@ACHVA.AC.IL
-הפקולטה לפסיכולוגיה, רוח וחברה: לירז ויצמן liraz_v@achva.ac.il
-מכינות: מטל צורי meital_tz@achva.ac.il
 
 

אגרות רשות

 

בשלב זה הנהלת המכללה החליטה שלא לגבות תשלום בגין  אגרת חניה עד להסדרת החניון האוטומטי.
פרטים ועדכונים יישלחו בהמשך לכלל הסטודנטים.
 
חברות באגודת הסטודנטים 352 ₪ 
החיוב עבור חברות באגודת הסטודנטים יעשה על ידי מדור שכר לימוד והתשלום יגבה עם יתר שכר הלימוד
במסגרת החברות באגודת הסטודנטים יינתנו ההטבות הבאות:
*50% מעלות מנוי חניה
*כניסה להופעות בחינם
 
סטודנט המתחיל לימודיו בסמסטר ב' ישלם 264 ₪ בלבד כדמי רווחה.
 
ביטול חברות באגודת הסטודנטים 
סטודנטים המעוניינים לבטל את החברות באגודת הסטודנטים ייכנסו לתחנת המידע האישי> אפשרויות נוספות> בקשות וערעורים> ביטול אגרות רווחה.
ניתן לבטל את אגרת הרווחה עד לתאריך 22.11.2023 בלבד. 
אי מתן הודעה כאמור במועד, על ידי הסטודנט, תחשב כהסכמה לתשלום וכהסכמה להיותו חבר באגודת הסטודנטים ולהעברת שמו ופרטי הקשר עמו (לרבות כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון) על ידי המכללה, לאגודת הסטודנטים.  
 
סטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב' יוכלו לבטל את החברות באגודת הסטודנטים – עד שבועיים מתחילת סמסטר ב', עד לתאריך 16.03.2024
לאחר שבועיים מתחילת הסמסטר לא ניתן יהיה לבטל את החברות באגודת הסטודנטים. 
 
אגרת שירות SMS (מסרונים) 35 ₪ 
סטודנט המעוניין לקבל שירות מסרונים (SMS) יכנס לאתר האינטרנט של המכללה: סטודנטים > כניסה > שם משתמש וסיסמה. מתחת לסטודנטים יש קישור לשרות מסרונים. הנרשמים יחויבו בעלות השירות והתשלום ייגבה ביחד עם שכר-לימוד ואגרות החובה.