אגרות חובה ורשות

בכל שנה ישלם הסטודנט אגרות חובה ורשות בנוסף לשכר הלימוד (אין חובה לשלם אגרות רשות).

התשלומים הנלווים ייגבו ביחד עם שכר הלימוד בהתאם לאמצעי התשלום שיבחר.

אגרות חובה

 

  תעריף   הערות
שמירה מוסדית שנתי 400 ש"ח  
ביטוח תאונות אישיות 34 ש"ח תקופת הביטוח לסטודנט שהסדיר את שכר הלימוד הינה מ-30.9.20-10.10.19. לצפייה בפוליסת הביטוח
סיורים וימי עיון 250 ש"ח סטודנטים סדירים להכשע"ה בשנים א'-ג'
  250 ש"ח סטודנטים במסלול הסבת אקדמאים שנה ראשונה ללימודיהם
  75 ש"ח לומדי המשך ל-B.Ed. והמרחיבים הסמכה לחנ"מ בלבד
תשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג 10 ש"ח  
נוהל ביטוח תאונות אישיות – סטודנטים
המכללה האקדמית אחוה מבטחת את כלל תלמידיה מפני תאונות אישיות באמצעות חברת: 'הכשרה - חברה לביטוח בע"מ'. 
אופן התנהלות:
1.לשם פתיחת תביעה מול חברת הביטוח על הסטודנט/ית לאסוף את כלל המסמכים + אסמכתאות הרלוונטיים.
2.יש למלא טופס תביעה של חברת הביטוח. 
3.יש לפנות לגורם הרלוונטי (לפי ביה"ס) במטרה לעדכן אודות הפציעה ובמטרה לקבל אישור נוכחות/ היעדרות מהלימודים ביום הפציעה.
4.את כלל החומרים, בצירוף אישורים רפואיים נדרשים רלוונטיים ואסמכתאות, יש להעביר לגורם המטפל:  
-ביה"ס לחינוך: דורית זנדני dorit_z@ACHVA.AC.IL
-ביה"ס למדעים: מאיה פוטרוך maya_po@ACHVA.AC.IL
-ביה"ס לתארים מתקדמים: מיכל עמירם Michal_M@ACHVA.AC.IL
-מכינות: זיוי בלומברג zivi_b@ACHVA.AC.IL
 
 

אגרות רשות

 

  תעריף   הערות
מנוי חניה שנתי 400 ש"ח על הסטודנט להציג רשיון רכב ותעודת זהות לשם אימות נתונים
מנוי חניה סמסטריאלי 200 ש"ח  
אגרת רווחה וחברות באגודת הסטודנטים שנתי 352 ש"ח  
אגרת רווחה וחברות באגודת הסטודנטים סמסטריאלי 264 ש"ח  
שירות מסרונים SMS 35 ש"ח  

 

*תו החניה חייב להיות מודבק על השמשה הקדמית של הרכב. רכב שתו החניה לא יודבק על השמשה הקדמית יחוייב ביציאה בתעריף יומי רגיל.

*ניתן לקבל תו חניה נוסף עבור רכב הנמצא בבעלות המשפחה בעלות של 75 ₪ לשנה.

*המאבד את תו החניה, ישלם אגרת חניה מחדש, יחסית לתקופה שנותרה.

*סטודנטים בעלי תו נכה על רקע ניידות, זכאים לחנות במגרש החניה של הסטודנטים ללא תשלום. לשם קבלת התו יש לפנות למחלקת תפעול בבניין 3 לאילנה ענקי ולהציג תו נכה ואישור מהביטוח הלאומי המציין שהנכות היא על רקע ניידות.

חברות באגודת הסטודנטים 352 ש"ח

החיוב עבור חברות באגודת הסטודנטים יעשה ע"י מדור שכר לימוד והתשלום יגבה עם יתר שכר הלימוד. 

במסגרת החברות באגודה יינתנו ההטבות הבאות:

  • מנוי חניה שנתי בהנחה של 50% - 200 ש"ח בלבד
  • מנוי חניה סמסטריאלי 100 ש"ח בלבד

כניסה להופעות ולפעילויות האגודה בחינם.

סטודנט המתחיל לימודיו בסמסטר ב' ישלם 264 ₪ בלבד כדמי רווחה.

ביטול חברות באגודת הסטודנטים

סטודנטים המעוניינים לבטל את החברות באגודת הסטודנטים לשה"ל תש"ף יגיעו למדור שכר לימוד בשעות הקבלה ויחתמו על טופס ויתור. ניתן לבטל את החברות באגודת הסטודנטים עד לתאריך 27.11.19 בלבד.
אי מתן הודעה כאמור במועד, על ידי הסטודנט, תחשב כהסכמה לתשלום וכהסכמה להיותו חבר באגודת הסטודנטים ולהעברת
שמו ופרטי הקשר עמו (לרבות כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון) על ידי המכללה לאגודת הסטודנטים. 
 
סטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב' בשנה"ל תש"ף יוכלו לבטל את החברות באגודת הסטודנטים – עד שבועיים מתחילת סמסטר ב'. עד לתאריך 22.3.20
 
לאחר שבועיים מתחילת הסמסטר לא ניתן יהיה לבטל את החברות באגודת הסטודנטים.