אגרות חובה ורשות

בכל שנה ישלם הסטודנט אגרות חובה ורשות בנוסף לשכר הלימוד (אין חובה לשלם אגרות רשות).

ההרשמה לאגרות הרשות הנה באמצעות האינטרנט.

התשלומים הנלווים ייגבו ביחד עם שכר הלימוד בהתאם לאמצעי התשלום שיבחר.

אגרות חובה

שמירה מוסדית 310

התשלום נקבע באישור אגודת הסטודנטים וחל על כל הסטודנטים במכללה.

ביטוח תאונות אישיות 38

תקופת הביטוח לסטודנט שהסדיר את שכר הלימוד לשנה"ל תשע"ט הנה מ- 01/10/2018 ועד 30/09/2019. ההסדר חל על תאונות הנגרמות לסטודנט בכל שעה  משעות היממה בתוך גבולות מדינת ישראל. לצפייה בפוליסת הביטוח.

סיורים לימודיים וימי עיון  250

חייבים בתשלום סטודנטים סדירים להכשרת עובדי הוראה בשנים א'-ג'.

סטודנטים במסלול הסבת אקדמאים להוראה בשנה הראשונה ללימודיהם.

לומדי המשך ל- B.Ed והמרחיבים הסמכה לחנ"מ בלבד בשנה הראשונה 75 ₪ .

סטודנט הלומד באחד מהמסלולים החייבים בסיורים לימודיים אשר עקב הכרה בלימודים קודמים פטור מסיורים לימודיים, ימציא למדור שכר-לימוד אישור חתום ע"י המנהלת האקדמית ולא יחויב באגרה.

תשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג 10 ש"ח
בהתאם להחלטת ות"ת, המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך הוחלט כי החל משנה"ל תשע"ט יחויב כל סטודנט הלומד במוסד להשכלה גבוהה לתואר בוגר או מוסמך ב-10 ש"ח לשנה. התשלום יועבר לארגון הסטודנטים היציג ולא ניתן לבטלו.

אגרות רשות

מנוי חניה שנתי 400

סטודנט המעוניין לקבל מנוי חניה שנתי למגרש החניה של המכללה יכנס לאתר האינטרנט של המכללה: סטודנטים > כניסה > שם משתמש וסיסמא> מידע אישי> אפשרויות נוספות > רכישת שירותים> רכישת מנוי לחניה, החיוב עבור אגרת החניה יעשה ע"י מדור שכר-לימוד והתשלום יגבה ביחד עם יתר שכר הלימוד. יש לגשת עם טופס הבקשה לעמדת המודיעין בבניין 2 לשם קבלת תו חניה.

תו החניה חייב להיות מודבק על השמשה הקדמית של הרכב. רכב שתו החניה לא יודבק על השמשה הקדמית יחוייב ביציאה ב- 8 ₪.

ניתן לקבל תו חניה נוסף עבור רכב הנמצא בבעלות המשפחה בעלות של 75 ₪ לשנה.

על הסטודנט להציג רישיון רכב של שני הרכבים ותעודת זהות לשם אימות נתונים.

המאבד את תו החניה, ישלם אגרת חניה מחדש, יחסית לתקופה שנותרה.

מנוי חניה לסמסטר ב'+ג' 200 ₪ בלבד.

סטודנטים בעלי תו נכה על רקע ניידות, זכאים לחנות במגרש החניה של הסטודנטים ללא תשלום. לשם קבלת התו יש לפנות למחלקת תפעול בבניין 3 לאילנה ענקי ולהציג תו נכה ואישור מהביטוח הלאומי המציין שהנכות היא על רקע ניידות.

חברי אגודת הסטודנטים זכאים להנחה  בחניה בסך 170 ₪. ההנחה תתבצע בכרטיס הגביה כחודש לאחר תחילת הלימודים.

עלות חניה יומית 8 ₪.

הטבה לחברי אגודת הסטודנטים: ניתן לרכוש כרטיסייה של 20 חניות תמורת 130 ₪. הכרטיסייה תקפה לשנת הלימודים הנוכחית בלבד.

אגרת שירותים ממוחשבים  150

המעוניין בשירות זה יכנס לאתר האינטרנט של המכללה: סטודנטים > כניסה > שם משתמש וסיסמא> אפשרויות נוספות > רכישת שירותים > רכישת מנוי לשירותים ממוחשבים.

הנרשמים יחויבו בעלות השירות והתשלום ייגבה ביחד עם שכר הלימוד ואגרות החובה. פרטים נוספים והסברים על מהות השירות ניתן למצוא באתר האינטרנט של המכללה.

המצטרפים בסמסטר ב' ישלמו 85 ₪ בלבד.

אגרת רווחה הכוללת חברות באגודת הסטודנטים 240

החיוב עבור אגרת הרווחה יעשה ע"י מדור שכר לימוד והתשלום יגבה עם יתר שכר הלימוד. 

במסגרת האגרה יינתנו ההטבות הבאות:

שירותים ממוחשבים בחינם.

סטודנט המתחיל לימודיו בסמסטר ב' ישלם 180 ₪ בלבד כדמי רווחה.

 ביטול אגרת רווחה

ביטול אגרת רווחה - חברות באגודת הסטודנטים יתאפשר החל מתחילת שנת הלימודים ועד 21.11.18 בלבדבאמצעות חתימה על טופס ביטול במדור שכר לימוד. 
 
אי מתן הודעה כאמור במועד, על ידי הסטודנט, תחשב כהסכמה לתשלום וכהסכמה להיותו חבר באגודת הסטודנטים ולהעברת
שמו ופרטי הקשר עמו (לרבות כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון) על ידי המכללה לאגודת הסטודנטים. 
 
סטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב' יוכלו לבטל את אגרת הרווחה – חברות באגודת הסטודנטים עד שבועיים מתחילת סמסטר ב'.
 
לאחר שבועיים מתחילת הסמסטר לא ניתן יהיה לבטל את אגרת הרווחה.

               

אגרת שירות SMS (מסרונים) 35 ₪

סטודנט המעוניין לקבל שירות מסרונים (SMS) יכנס לאתר האינטרנט של המכללה: סטודנטים > כניסה > שם משתמש וסיסמא. מתחת לסטודנטים יש קישור לשרות מסרונים. הנרשמים יחויבו בעלות השירות והתשלום ייגבה ביחד עם שכר-לימוד ואגרות החובה.