הסדר שכר לימוד ואפשרויות תשלום

אפשרויות תשלום שכר לימוד מספר תשלומים הערות
הוראה לחיוב חשבון הבנק 8 החל מ-16/06-16/11
כרטיס אשראי 8 החל מ-16/06-16/11
הוראת קבע באשראי 8 החל מ-16/06-16.11
המחאות 8 החל מ-16/06-16/11
שוברי תשלום 4 השוברים מופיעים בתחנת המידע האישי באתר המכללה, לא ישלחו שוברים בדואר
פקדון צבאי   לזכאים בלבד
העברה בנקאית  

פרטי ח"ן הבנק של המכללה: בנק דיסקונט 11, סניף 153 קרית מלאכי, ח"ן - 1148828

לאחר ביצוע ההעברה יש לשלוח אסמכתא לפקס או למייל מדור שכר לימוד

באמצעות קרן שכ"ל   www.sachal.co.il

 

*המכללה בשיתוף קרן שכ"ל מציעים מסלולים ייחודיים לתשלום שכר הלימוד. סטודנט לתואר ראשון ושני בשנה"ל הראשונה  בלבד, זכאי לקבל הסדר מימון בגובה 10,000 ₪ בפריסה של עד 40 תשלומים, החזרים בסך 250 ₪ לחודש ללא ריבית וללא הצמדה. 
כספי ההסדר יועברו לחשבון המכללה ויזוכו בכרטיס הגביה של הסטודנט. 
סטודנטים המעוניינים בהסדר מימון מתבקשים למלא טופס פניה באתר:
ניתן לקבל פרטים נוספים במוקד הטלפוני של הקרן: 03-9635856 
*הסדרי המימון כפופים לתקנון המופיע באתר, כפי שיעודכן מעת לעת, וכן מותנים באישור הגוף הפיננסי המממן וכרוכים בפתיחת חשבונות בנק ייעודיים. 
המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההסדר בכל עת. 
במידה וסטודנט יפסיק לימודיו וסכום "הסדר המימון" יהיה גבוה משכר לימוד, הסטודנט יחוייב בריבית היחסית בגין ההפרש האמור, ריבית אשר סובסדה ע"י המכללה. 
*תשלום שכ"ל שלא יכבוד יחוייב בעמלה בהתאם לחיוב ע"י הבנק.
*במקרים בהם תשלום שכ"ל לא יכובד פעמיים, יבוטל ההסדר ועל הסטודנט לדאוג להשלמת תשלום מלוא שכר הלימוד.
*סטודנט שהמערכת שלו מובנת ומתפרסת על פני 3 סמסטרים (א',ב' וקיץ) יוכל לשלם בהוראת קבע/כרטיס אשראי/הוראת קבע באשראי/המחאות, ב-10 תשלומים. תשלום אחרון לא יאוחר מ-16.08.2020.
*התחשבנות סופית תארך בסמסטר ב'.
*שימו לב, הוראת קבע בבנק/הוראת קבע בכרטיס אשראי הינם רב שנתיות ותקפות לכל שנות הלימודים במכללה, אלא אם נקבל מהסטודנט הוראה אחרת.
*סטודנט שלא יבצע הסדר שכר לימוד כלשהו בתחילת השנה ייחסם בתחנת המידע האישי.