הסדר שכר לימוד ואפשרויות תשלום

א. באמצעות "הסדר מימון" בפריסת תשלומים רחבה ללא ריבית וללא הצמדה* 
המכללה בשיתוף קרן שכ"ל מציעים מסלולים ייחודיים לתשלום שכר הלימוד. סטודנט לתואר ראשון ושני זכאי לקבל הסדר מימון בגובה 10,000 ₪ בפריסה של עד 40 תשלומים, החזרים בסך 250 ₪ לחודש ללא ריבית וללא הצמדה. 
כספי ההסדר יועברו לחשבון המכללה ויזוכו בכרטיס הגביה של הסטודנט. 
 
סטודנטים המעוניינים בהסדר מימון מתבקשים למלא טופס פניה באתר:
ניתן לקבל פרטים נוספים במוקד הטלפוני של הקרן: 03-9635856 
 
*הסדרי המימון כפופים לתקנון המופיע באתר, כפי שיעודכן מעת לעת , וכן מותנים באישור הגוף הפיננסי המממן וכרוכים בפתיחת חשבונות בנק ייעודיים. 
המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההסדר בכל עת. 
במידה וסטודנט יפסיק לימודיו וסכום "הסדר המימון" יהיה גבוה משכר לימוד, הסטודנט יחויב בריבית היחסית בגין ההפרש האמור, ריבית אשר סובסדה ע"י המכללה. 
 
ב. הוראה לחיוב חשבון הבנק
שכר הלימוד ייגבה ב-8 תשלומים החל מתאריך 16/11/2021 ועד 16/06/2022 - שכר לימוד שייגבה הנו שכר לימוד בסיסי מלא בניכוי המקדמה.
התחשבנות סופית תיערך במהלך סמסטר ב'.
תשלום שכר לימוד שלא יכובד ע"י הבנק, יגבה בתוספת 26 ₪ עמלה (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק) ויצורף ליתרת שכר לימוד שתחולק למספר התשלומים הנותרים. לידיעה-התשלום החודשי יגדל. אי כיבוד שני תשלומים רצופים יגרום לבטול הוראת הקבע.
סטודנט שהמערכת שלו מובנית ומתפרסת על פני 3 סמסטרים (סמסטר א', ב' וקיץ) יוכל לשלם בהוראת קבע ב-10 תשלומים, תשלום אחרון לא יאוחר מ – 16/08/2022.
במקרים בהם הוראת קבע אינה מכובדת ע"י הבנק פעמיים, תבוטל הוראת הקבע ועל הסטודנט לדאוג להשלמת  תשלום מלוא שכר הלימוד. 
שימו לב: הוראת קבע בבנק הינה רב שנתית ותקפה לכל שנות הלימוד במכללה אלא אם נקבל מהסטודנט/ית הוראה אחרת. 
 
ג. תשלום באמצעות כרטיס אשראי
למעוניינים בתשלומים באשראי - שכר לימוד בסיסי מלא בניכוי המקדמה. התחשבנות סופית תיערך בסמסטר ב'.
על הסטודנט לדאוג למסגרת אשראי מתאימה בבנק בו מתנהל חשבונו. ניתן לשלם ב-8 תשלומים.  תשלום אחרון לא יאוחר 16/06/2022
סטודנט שהמערכת שלו מובנית ומתפרסת על פני 3 סמסטרים (סמסטר א', ב' וקיץ) יוכל לשלם באשראי ב-10 תשלומים, תשלום אחרון לא יאוחר מ – 16/08/2022.
עלות ביטול עסקת תשלום באשראי 50 ₪.
בסוף השנה יש להשלים את הפרשי המדד.
 
ד. תשלום באמצעות הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי 
שכר הלימוד ייגבה ב-8 תשלומים החל מתאריך 16/11/21 ועד 16/06/2022 - שכר לימוד שייגבה הנו שכר לימוד בסיסי מלא בניכוי המקדמה.
יש לעדכן הסדר הוראת קבע באשראי דרך פורטל מידע אישי:
יש להיכנס למידע האישי לסטודנט > דף חשבון> כפתור "הסדרים" > יש להתייצב על התחום וללחוץ על אייקון  (עדכון הסדר).
יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ות.ז ולבחור את מספר התשלומים הרצוי.
שימו לב: הוראת קבע באשראי הינה רב שנתית ותקפה לכל שנות הלימוד במכללה, אלא אם נקבל מהסטודנט/ית הוראה אחרת. 
ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך אתר האינטרנט של המכללה.
התחשבנות סופית תיערך במהלך סמסטר ב'.
סטודנט שהמערכת שלו מובנית ומתפרסת על פני 3 סמסטרים (סמסטר א', ב' וקיץ) יוכל לשלם בהוראת קבע  באשראי ב-10 תשלומים תשלום אחרון לא יאוחר מתאריך 16/08/2022
במקרים בהם הוראת קבע אינה מכובדת ע"י הבנק פעמיים ,  תבוטל הוראת הקבע ועל הסטודנט לדאוג להשלמת תשלום  מלוא שכר הלימוד. 
 
ה. תשלום באמצעות המחאות
ניתן לפרוס את תשלום שכר הלימוד ל 8 המחאות, המחאה אחרונה לא יאוחר מתאריך 16/06/2022
המחאה שלא תכובד על ידי הבנק, תחויב בעמלה של 26 ₪ (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק).
בסוף השנה יש להשלים את הפרשי המדד.
 
סטודנט שהמערכת שלו מובנית ומתפרסת על פני 3 סמסטרים (סמסטר א', ב' וקיץ) יוכל לשלם בהמחאות ב-10 תשלומים תשלום אחרון לא יאוחר מ – 16/08/2022
 
ו. תשלום באמצעות שוברי תשלום
ניתן לשלם באמצעות ארבעה שוברי תשלום בלבד.
את השובר ניתן לשלם באתר האינטרנט של המכללה או להדפיסו בעמדת השוברים הנמצאת בבניין 3 ולשלמו בסניפי הבנקים.
השוברים נמצאים באתר המכללה בתחנת המידע האישי. לא ישלחו שוברים בדואר.
 
ז. תשלום באמצעות פיקדון
סטודנט המעוניין לשלם את שכר הלימוד באמצעות הפיקדון הצבאי של חיילים משוחררים יפנה למדור שכ"ל להנפקת שובר לתשלום מהפקדון עפ"י הסכום העומד לרשותו בפיקדון חימ"ש- לאחר מכן עליו להגיש בקשה באזור האישי באתר "האגף והקרן לחיילים משוחררים" ולהזין את הפרטים כפי שמופיעים על גבי השובר. בתום התהליך התשלום יועבר ישירות לחשבון המכללה.
 
ח. תשלום באמצעות כרטיס אשראי באינטרנט
לשם ביצוע התשלום עליך להיכנס לאתר המכללה: סטודנטים > כניסה > שם משתמש וסיסמא.
יש להיכנס למידע אישי לדף חשבון > תשלומים (סרגל כלים עליון משמאל).
יש לבחור את התשלום הרצוי ע"י סימון V:
תשלום שובר (ניתן לשלם כל עוד השובר בתוקף).
תשלום שובר מקדמה או
תשלום שובר יתרת חוב או
יתרה לתשלום, ביתרה לתשלום נכללת גם יתרת החוב.
ולאחר מכן- בצד ימין של אותה שורה לסמן V לבצוע.
יש לגלול את הדף כלפי מטה > המשך לביצוע התשלום.
לאחר הקלדת כל הנתונים של כרטיס האשראי תתקבל הודעה כי העסקה עברה בהצלחה וכן יתקבל מספר אישור.
ניתן ורצוי להדפיס את אישור העסקה.
קבלה מקורת תישלח לאחר ביצוע עסקת אשראי לכתובת דוא"ל המעודכנת בכרטיס האישי של הסטודנט.
עלות ביטול עסקת תשלום באשראי 50 ₪.
בסוף השנה יש להשלים את הפרשי המדד.
 
ט. תשלום באמצעות העברה בנקאית
פרטי חשבון המכללה:
בנק דיסקונט
סניף 153
מספר חשבון: 1148828
לאחר ביצוע העברה יש לשלוח אישור העברה בציון פרטי הסטודנט לפקס או למייל ta@achva.ac.il  מדור שכר לימוד.
שימו לב: עדכון העברה בנקאית בכרטיס הגבייה (לאחר שליחת האישור העברה ) אורכת 2 ימי עבודה. 
 
י. תשלום באמצעות אפליקציית המכללה LERNET
בכניסה לאפליקציה יש להזין שם משתמש וסיסמא>תפריט ראשי>תשלומים>לבחור את תחומי הלימוד>סוג תשלום>הזנת פרטי אשראי ומספר תשלומים.
 
שימו לב: סטודנטים שלא יבצעו הסדר שכר לימוד כלשהו מתחילת השנה יחסמו.