אפשרויות תשלום ואופן תשלום יתרת שכר הלימוד

אפשרויות תשלום ואופן תשלום יתרת שכר הלימוד
א. באמצעות "הסדר מימון" בפריסת תשלומים רחבה ללא ריבית וללא הצמדה* 
המכללה בשיתוף קרן שכ"ל מציעים מסלולים ייחודיים לתשלום שכר הלימוד. סטודנט לתואר ראשון ושני בשנה"ל הראשונה  בלבד, זכאי לקבל הסדר מימון בגובה 10,000 ₪ בפריסה של עד 40 תשלומים ,החזרים בסך 250 ₪ לחודש ללא ריבית וללא הצמדה. 
כספי ההסדר יועברו לחשבון המכללה ויזוכו בכרטיס הגביה של הסטודנט. 
סטודנטים המעוניינים בהסדר מימון מתבקשים למלא טופס פניה באתר:
ניתן לקבל פרטים נוספים במוקד הטלפוני של הקרן : 03-9635856 
אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
*הסדרי המימון כפופים לתקנון המופיע באתר, כפי שיעודכן מזמן לזמן, וכן מותנים באישור הגוף הפיננסי המממן וכרוכים בפתיחת חשבונות בנק ייעודיים. 
המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההסדר בכל עת. 
במידה  וסטודנט יפסיק לימודיו וסכום "הסדר המימון" יהיה גבוה משכר לימוד, הסטודנט יחוייב בריבית היחסית בגין ההפרש האמור, ריבית אשר סובסדה ע"י המכללה. 
ב. הוראה לחיוב חשבון הבנק
שכר הלימוד ייגבה ב-8 תשלומים החל מ- 16/11/2018 ועד 16/06/2019 - שכר לימוד שייגבה הנו שכר לימוד בסיסי מלא בניכוי המקדמה.
התחשבנות סופית תיערך במהלך סמסטר ב'.
תשלום שכר לימוד שלא יכובד ע"י הבנק, יגבה בתוספת 26 ₪ עמלה (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק) ויצורף ליתרת שכר לימוד שתחולק למספר התשלומים הנותרים. לידיעה-התשלום החודשי יגדל. אי כיבוד שני תשלומים רצופים יגרום לבטול הוראת הקבע.
סטודנט שהמערכת שלו מובנית ומתפרסת על פני 3 סמסטרים (סמסטר א', ב' וקיץ) יוכל לשלם בהוראת קבע ב-10 תשלומים, תשלום אחרון לא יאוחר מ - 16/08/2018.
במקרים בהם הוראת קבע אינה מכובדת ע"י הבנק פעמיים, תבוטל הוראת הקבע ועל הסטודנט לדאוג להשלמת  תשלום מלוא שכר הלימוד. 
ג. תשלום באמצעות כרטיס אשראי
למעוניינים בתשלומים באשראי - שכר לימוד בסיסי מלא בניכוי המקדמה. התחשבנות סופית תיערך בסמסטר ב'.
על הסטודנט לדאוג למסגרת אשראי מתאימה בבנק בו מתנהל חשבונו. ניתן לשלם ב-8 תשלומים. תשלום אחרון לא יאוחר 16/06/2019
סטודנט שהמערכת שלו מובנית ומתפרסת על פני 3 סמסטרים (סמסטר א', ב' וקיץ) יוכל לשלם ב-10 תשלומים.
עלות ביטול עסקת תשלום באשראי 50 ₪.
בסוף השנה יש להשלים את הפרשי המדד.
ד. תשלום באמצעות הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי
שכר הלימוד ייגבה ב-8 תשלומים החל מ- 16/11/2018 ועד 16/06/2019 - שכר לימוד שייגבה הנו שכר לימוד בסיסי מלא בניכוי המקדמה. יש לעדכן הסדר הוראת קבע באשראי דרך פורטל מידע אישי: יש להיכנס למידע האישי לסטודנט > דף חשבון > כפתור הסדרים > יש להתייצב על התחום ולחחוץ על האייקון 'עדכון הסדר'
יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ות.ז. ולבחור את מס' התשלומים הרצוי (מקסימום 8 תשלומים, תשלום ראשון החל מתאריך 16/11/18)
שימו לב: הוראת קבע באשראי הינה רב שנתית ותקפה לכל שנות הלימודים במכללה, אלא אם נקבל מהסטודנט/ית הוראה אחרת. הוראת קבע באשראי אינה תופסת את מסגרת האשראי של הכרטיס. ניתן לשלם בכרטיס אשראי גם דרך אתר האינטרנט של המכללה.
התחשבנות סופית תיערך במהלך סמסטר ב'.
סטודנט שהמערכת שלו מובנית ומתפרסת על פני 3 סמסטרים (סמסטר א', ב' וקיץ) יוכל לשלם בהוראת קבע ב-10 תשלומים תשלום אחרון לא יאוחר מ- 16/11/2018.
במקרים בהם הוראת קבע אינה מכובדת ע"י הבנק פעמיים, תבוטל הוראת הקבע ועל הסטודנט לדאוג להשלמת תשלום מלוא שכר הלימוד. 
ה. תשלום באמצעות המחאות
ניתן לפרוס את תשלום שכר הלימוד ל-8 המחאות, המחאה אחרונה לא יאוחר מ-16/06/2019
המחאה שלא תכובד על ידי הבנק, תחוייב בעמלה של 20 ₪ (העמלה משתנה מעת לעת בהתאם לחיוב ע"י הבנק).
בסוף השנה יש להשלים את הפרשי המדד.
סטודנט שהמערכת שלו מובנית ומתפרסת על פני 3 סמסטרים (סמסטר א', ב' וקיץ) יוכל לשלם ב-10 תשלומים.
ו. תשלום באמצעות שוברי תשלום
ניתן לשלם באמצעות שוברי תשלום (4 שוברים בלבד)
את השוברים ניתן לשלם באתר האינטרנט של המכללה או להדפיסו בעמדת השוברים הנמצאת בבניין 3 ולשלמו בסניפי הבנקים.
ז. תשלום באמצעות פיקדון
  • סטודנט המעוניין לשלם את שכר הלימוד באמצעות הפיקדון הצבאי של חיילים משוחררים צריך:
  • לברר בבנק את יתרת הפיקדון.
  • להדפיס את השובר לתשלום מהפקדון בעמדת השוברים הנמצאת בבניין 3.
  • הסטודנט ייגש עם השובר לבנק לביצוע התשלום.
ח. תשלום באמצעות כרטיס אשראי באינטרנט
לשם ביצוע התשלום עליך להיכנס לאתר המכללה: סטודנטים > כניסה > שם משתמש וסיסמא.
יש להיכנס למידע אישי לדף חשבון > תשלומים (סרגל כלים עליון משמאל).
יש לבחור את התשלום הרצוי ע"י סימון V:
  • תשלום שובר (ניתן לשלם כל עוד השובר בתוקף).
  • תשלום שובר מקדמה לתשע"ח או
  • תשלום שובר יתרת חוב או
  • יתרה לתשלום, ביתרה לתשלום נכללת גם יתרת החוב.
ולאחר מכן- בצד ימין של אותה שורה לסמן V לבצוע.
יש לגלול את הדף כלפי מטה > המשך לביצוע התשלום.
לאחר הקלדת כל הנתונים של כרטיס האשראי תתקבל הודעה כי העסקה עברה בהצלחה וכן יתקבל מספר אישור.
ניתן ורצוי להדפיס את אישור העסקה.
לשם קבלת קבלה מקורית יש לפנות למדור שכר לימוד בשעות הקבלה או להשאיר הודעה במשיבון והקבלה תשלח הביתה בדואר.