עלות קורסי פטור באנגלית, עברית וקורסים ללא נק"ז

קורסי אנגלית

תעריפי הקורסים

אנגלית טרום בסיסית א' 2,100 ₪.

אנגלית טרום בסיסית ב' 1,700 ₪.

אנגלית בסיסית 1,600 ₪  

אנגלית מתקדמים א', 1,350 ₪.

אנגלית מתקדמים ב', בית ספר למדעים בעלות 2 נק"ז.

 

תעריף עבור קורסי אנגלית המתקיימים בסמסטר קיץ יפורסם בהמשך, יש לשים לב כי קורס מתקדמים ב', במידה ונלמד בקיץ, יחוייב בתשלום לפי תעריפי קורסי קיץ.

 

קורסי פטור בלשון בבית הספר לחינוך

יסודות ההבנה והבעה - 1,149.50 ₪.

 

קורס פטור במחשבים 

עלות 250 ₪.

 

קורסי הכנה במתמטיקה

מבוא למתמטיקה 1,050 ₪.