עלות קורסי פטור באנגלית, עברית וקורסים ללא נק"ז

קורסי אנגלית

רמת הקורס עלות במהלך השנה
טרום בסיסי א'  2,100
טרום בסיסי ב' 1,700
בסיסי 1,600
מתקדמים א' 1,350
מתקדמים ב' ללא עלות

 

קורסי פטור בלשון בבית הספר לחינוך

יסודות ההבנה והבעה - 1,170 ₪.

 

קורסי הכנה במתמטיקה

מבוא למתמטיקה 1,050 ₪.