שובר לתשלום מקדמה

תשלום המקדמה מהווה תנאי הכרחי לייעוץ ורישום לקורסים לשנה"ל תשפ"ב.
 
סטודנטים הלומדים במכינות הייעודיות או בקורסי מבוא/קדם הנדרשים ללימודי התואר, שהתקבלו במעמד "על-תנאי" ואמורים לסיים בהצלחה את לימודי המכינה/ קורסי הקדם, יהיו זכאים להחזר מלא של מקדמת שכר הלימוד במידה ולא סיימו בהצלחה את הנדרש לקבלה לתואר.