אפשרויות תשלום לשנת הלימודים

הוראות קבע

הוראת קבע דרך הבנק –ניתן להגיש בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון גם באמצעות אתר האינטרנט של הבנק, ללא צורך בהגעה לסניף, או להחתים את הבנק בו מתנהל החשבון על טופס הוראת קבע. ולהעביר את טופס האישור החתום למדור שכר לימוד. (מקסימום 7 תשלומים, תשלום ראשון החל מתאריך 12/11/2023).

שימו לב: הוראת קבע בבנק הינה רב שנתית ותקפה לכל שנות הלימוד במכללה, אלא אם נתקבלה מהסטודנט/ית הוראה אחרת. סטודנט/ית שחתמו על הוראת קבע בשנה הקודמת של לימודיו לא צריך להחתים את הבנק שוב. הוראת הקבע ממשיכה אלא אם נתקבלה מהסטודנט/ית הוראה אחרת.

הוראת קבע בכרטיס אשראי – יש להיכנס למידע האישי לסטודנט > תשלומים > כפתור 'הסדרים' > יש להתייצב על שנה"ל הנוכחית ולהיכנס לכל תחום בנפרד: שכר לימוד, אגרות חובה ורשות, אנגלית (אם יש) כך שיכלול את כל שכר הלימוד השנתי! יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ות.ז. ולבחור את מספר התשלומים הרצוי. (מקסימום 7 תשלומים, תשלום ראשון החל מתאריך 12/11/2023)

שימו לב: הוראת קבע באשראי הינה רב שנתית ותקפה לכל שנות הלימוד במכללה, אלא אם נקבל מהסטודנט/ית הוראה אחרת ואינה תופסת את מסגרת האשראי של הכרטיס

אפשרויות נוספות

המכללה בשיתוף קרן שכ"ל מציעים מסלולים ייחודיים לתשלום שכר הלימוד. סטודנט לתואר ראשון ושני זכאי לקבל הסדר מימון בגובה 10,000 ₪ בפריסה של עד 40 תשלומים, החזרים בסך 250 ₪ לחודש ללא ריבית וללא הצמדה.

כספי ההסדר יועברו לחשבון המכללה ויזוכו בכרטיס הגביה של הסטודנט.

סטודנטים המעוניינים בהסדר מימון מתבקשים למלא טופס פניה באתר: sachal.co.il

ניתן לקבל פרטים נוספים במוקד הטלפוני של הקרן: 03-9635856

*הסדרי המימון כפופים לתקנון המופיע באתר, כפי שיעודכן מעת לעת , וכן מותנים באישור הגוף הפיננסי המממן וכרוכים בפתיחת חשבונות בנק ייעודיים.

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההסדר בכל עת.

במידה וסטודנט יפסיק לימודיו וסכום 'הסדר המימון' יהיה גבוה משכר לימוד, הסטודנט יחויב בריבית היחסית בגין ההפרש האמור, ריבית אשר סובסדה ע"י המכללה.

שימו לב: סטודנטים שלא יבצעו הסדר שכר לימוד כלשהו מתחילת השנה יחסמו

יבוצע ישירות מול מדור שכר לימוד בקופת המכללה, בבניין 3 בקומת הכניסה בשעות הקבלה, כפי שמפורסם באתר המכללה

סטודנטים שלא יסדירו את שכר הלימוד באחת מאפשרויות התשלום הנ"ל יעודכן להם הסדר שוברים, ויצטרכו לשלם את שכ"ל בארבעה תשלומים בלבד.
שובר ראשון - 18.12.2023
שובר שני - 22.01.2024
שובר שלישי - 30.04.2024
שובר רביעי - 07.06.2024

פרטי חשבון המכללה: בנק דיסקונט, סניף 153, מספר חשבון: 1148828
לאחר ביצוע העברה יש לשלוח אישור העברה/אסמכתא בציון פרטי הסטודנט למייל [email protected] או למספר פקס 08-8588008 - מדור שכר לימוד

סטודנט המעוניין לשלם את שכר הלימוד באמצעות הפיקדון הצבאי של חיילים משוחררים ינפיק באופן עצמאי מתוך תחנת המידע האישי שובר עפ"י הסכום העומד לרשותו בפיקדון חימ"ש. להנחיות להפקת שובר לתשלום מהפיקדון הצבאי לחצו כאן. לאחר מכן יש להגיש בקשה באזור האישי באתר 'האגף והקרן לחיילים משוחררים' ולצרף את השובר כקובץ PDF. בתום התהליך התשלום יועבר ישירות למכללה.

שימו לב: סטודנטים שלא יבצעו הסדר שכר לימוד כלשהו מתחילת השנה יחסמו

שובר לתשלום מהפיקדון

תשלום באמצעות האפליקציה של המכללה – LEARNET

יש להזין שם משתמש וסיסמה בכניסה לאפליקציה – תשלומים - יש לבחור באחת מאפשרויות התשלום: שוברי תשלום או תשלום לפי תחומי לימוד - בחירת סוג התשלום – למלא פרטי כרטיס אשראי ולבחור את מספר התשלומים הרצוי