מלגות ומימון למכינות

הידעת!

תלמידי המכינות באחוה, זכאים לקבל מלגה המעניקה פטור משכ"ל לזכאים שלא על חשבון הפיקדון.
על מנת לעשות זאת יש להגיש את המסמכים והאישורים לאחר הרשמתך למכינה. המלגות ניתנות ע"י משרד הביטחון/ות"ת ואלו המלגות היחידות שניתנות דרך המכינה.
משרד הביטחון – מיועד לכל מי שטרם עברו חמש שנים מיום השחרור מהצבא/שירות לאומי. עבור חיילים בודדים ניתן לגשת עד עשר שנים מיום השחרור מהצבא.
ות"ת– מיועד לכל מי שלא עשה שירות צבאי או שירות לאומי מכל סיבה שהיא, או מי שעברו חמש שנים (או עשר שנים לחיילים בודדים) מיום השחרור

כדי להגיש בקשה לוועדת המלגות יש למלא את טופס הרישום ולצרף את המסמכים הבאים: 

תעודת זהות + ספח פתוח

☚תעודת שחרור מהצבא/ תעודת סיום שירות לאומי/ תעודת פטור מהצבא.

☚תעודות זהות של שני ההורים + ספח פתוח

• במידה וההורים גרושים יש להביא ת.ז של ההורה איתו הסטודנט/ית מתגורר/ת ותעודת גירושים של ההורים

• במידה והסטודנט/ית נשוי/אה יש להביא תעודת זהות של בן/בת הזוג ותעודת נישואים

☚הכנסות הורים

• עבור שכירים יש להגיש טופס 106 אחרון או 3 תלושי שכר אחרונים במקרה שבו לא עבדו שנה מלאה

• עבור עצמאיים יש להגיש שומת מס אחרונה

• עבור מי שאינו עובד יש להגיש "אישור על מעמד לא עובד" מביטוח לאומי

• במידה והסטודנט/ית נשוי/אה ויש להם ילדים יש להציג את הכנסות בן/בת הזוג

• בנוסף יש להצהיר על כל הכנסה נוספת כגון קצבת אבטלה, קצבת נכות, הבטחת הכנסה, תשלומי מזונות וכדומה בדוח שנתי מפורט

☚אישור ניהול חשבון בנק של הסטודנט/ית 

☚תעודת בגרות/ גיליון ציונים אחרון מבית הספר

שימו לב!
עצם הגשתכם לוועדת המלגות לא מבטיחה את קבלת המלגה.