נוהל הגשה לקרנות מחקר חיצוניות

סדר פעולות

1.שליחת קול קורא לרשות המחקר

2.קביעת פגישה – חוקר/ת + רשות המחקר להבנת הצרכים של החוקר ועמידה בתנאי הקול קורא.

3.כתיבת ההצעה – טיפול ע"י החוקר

4.אישור ההצעה מול רשות המחקר (עד עשרה ימים לפני מועד ההגשה – הצעות שיגיעו באיחור לא מובטח טיפול במסגרת לוחות הזמנים)

5.פגישה של רשות מחקר + מחלקת כספים לאישור תקציב

6.קביעת פגישה – חוקר/ת + רשות המחקר + מחלקת כספים (הגשה סופית של ההצעה)

הערות

• קרנות מחקר עד 10,000 ₪ המכללה גובה 10% תקורה
• קרנות מחקר בין 10,000 ₪ ל- 50,000 ₪ המכללה גובה 15% תקורה
• קרנות מחקר מעל 50,000 ₪ המכללה גובה 17% תקורה
• חוקר/ת שיגיש לקרן ללא התייעצות עם רשות המחקר/כספים, אינו יוכל לקבל ליווי, תמיכה וניהול התקציב על ידי המכללה לכשיזכה בקרן.