נוהל החזר נסיעות ממענק מחקר

ניתן לקבל החזר נסיעות לצרכי מחקר בדרכים הבאות:

  1. השכרת רכב (הצגת קבלה מחברת ההשכרה וחשבוניות דלק)
  2. החזר הוצאות דלק לפי חישוב ק"מ. לשם כך יש להציג קבלות דלק ולמלא טופס: 'טופס החזר עבור נסיעות למטרות מחקר' באופן ממוחשב ואותו להעביר לרשות המחקר. החישוב הוא 1.13 ₪ ל-1 ק"מ.
  3. חוקר אשר יפנה לקבלת החזר נסיעות ללא קבלות יקבל את ההחזר דרך השכר (כלומר לברוטו ועל סכום זה יחולו כל תשלומי המס לפי החוק).

*** שימו לב כי כל ההוצאות צריכות להיות תואמות את תכנית העבודה השנתית שהגשתם. במידה ולא עליכם לשנות את המסמך ולעביר לרשות המחקר לבחינה מחדש.