נוהל השתתפות בכנס אקדמי בארץ ובחו"ל

ראשית עליך לוודא כי הנסיעה לכנס מוצגת בתוכנית העבודה השנתית למחקר שהגשת ואושרה ע"י ועדת מחקר.

ככלל, המכללה אינה מאשרת יציאה לכנסים בחו"ל בתקופת הלימודים. במקרים יוצאים מן הכלל השתתפות המכללה ביציאה לכנס בזמן לימודים מותנית בהצגת פירוט הדרכים להשלמת השיעורים שיוחסרו וקבלת אישור מראש חוג/ מסלול/ חטיבה/ מחלקה/ דיקן/נשיאה.

הוצאות אשר בגינן ניתן לקבל החזר הוצאות:

• דמי הרשמה לכנס
• טיסה – ליעדים קרובים עד כ-6 שעות טיסה – 1,000$ ליעדים רחוקים מעל 6 שעות טיסה – 2,000$
• לינה – עד 335 $ ללילה מוגבל לעד 7 לילות.
• ביטוח נסיעות
• מוניות/רכבת הלוך וחזור לשדה התעופה
• אש"ל – 94$ ליום לימי הכנס כמקובל לכל היעדים (בנוסף יום לפני + יום אחרי בהתאם לטיסות)

להלן רשימת אישורים ומסמכים הנדרשים בכדי לקבל את ההחזר עבור ההוצאות:

  • תקציר מאמר/ הרצאה/ פוסטר שהתקבל לכנס
  • תכנית הכנס, בה מופיע שם העבודה שהוצגה
  • (קבלות מקוריות) ממוחשבות ניתן לשלוח במייל

את הנ"ל יש למסור לשמרית סימון – מנהלת לשכת המחקר למייל: [email protected]

  • רשות המחקר נותנת החזר רק עבור לינה וטיסה של החוקר עצמו. הוצאות הלינה ימומנו לימי הכנס יום לפני ו/או יום אחרי הכנס. למילוי הדו"ח לחצו כאן
  • ניתן לקבל החזר עבור כנס בינלאומי אחד בשנת לימודים (בחו"ל).
  • השתתפות במימון נסיעה לכנס בחו"ל תינתן אך ורק לעבודה שתוצג בכנס מטעם המכללה האקדמית אחוה