נוהל רכישת ציוד תוכנה ומחשוב

1. כל פניה לרכישת תוכנה הנחוצה לצורכי הוראה תועבר לדיקני הפקולטות לבדיקה ובחינת דרכי טיפול.

2.תוכנה לצרכי מחקר תירכש מתקציב האישי של החוקר.

3.במקרים חריגים כמו יוקר התוכנה, מספר רב של החוקרים האמורים להשתמש בה לצרכי המחקר, חשיבות התוכנה בקידום המחקר ועוד, יוכל חוקר/ת להגיש בקשה לתמיכה כספית ברכישת התוכנה לוועדת המחקר.

4. רישיון שימוש בתוכנה עבור הסטודנטים יעשה מתקציב פיתוח ההוראה.

5. הצעות ובדיקות לרכישת התוכנה חייבים לתאם מול מחלקת מחשוב.

6.כל קניית ציוד מחישובי (מצלמות, מחשבים, טאבלטים וכיו') מתקציב מחקר תיעשה בתאום מול רשות המחקר ומערכות מידע.

7.על כל תקלה יש ליידע את רשות המחקר ואת מערכות מידע.

8.הזמנת מחשב דרך המכללה תירשם כציוד רכש של המכללה.

9.ניתן לרכוש מחשב נייד עד 7,000 ₪ כולל מע"מ

10.ניתן לרכוש מחשב נייד כל 3 שנים.

11.לא ניתן לרכוש טלפונים ניידים במקרים חריגים יש להגיש בקשה שתעלה לדיון בועדת מחקר בשיתוף