נוהל שימוש במענק מחקר אישי

חוקרים/ות יקרים/ות,

ברכות על קבלת תקציב מחקר לשנה"ל תשפ"ד התקציב ניתן לניצול בשני מצבים:

  1. המכללה משלמת ישירות לספקלשם כך, על הספק לעבוד עם המכללה ולהיות "קיים" במערכת.

א. במידה והספק כבר עובד עם המכללה: החוקר/ת פונה לספק לבקשת הצעת מחיר, את ההצעה החוקר/ת יעביר למנהלת לשכת המחקר שמרית סימון [email protected]
רשות המחקר תעבור על ההצעה ולאחר מכן תכניס אותה למערכת. בשלב הזה ההצעה מתחילה סבב אישורים עד להוצאת הזמנת עבודה ע"י מחלקת רכש של המכללה.
לאחר שהספק מבצע את העבודה הוא שולח חשבונית מס מקורית למחלקת הרכש למייל ספקים, תיקלט במערכת על ידי מחלקת רכש ורשות המחקר תאשר את החשבונית ותעביר אותה לתשלום.

ב. במידה שהספק אינו עבד בעבר עם המכללה אז נדרש להקים אותו במערכת (יש לבקש ממנו לשלוח לנו אישור ניכוי מס, אישור ניהול ספרים, אישור על חשבון בנק או צילום שיק). לאחר מכן ניתן יהיה לעבוד עם הספק והתהליך יהיה כמו בסעיף א.

** חשוב לחדד כי אין לבקש מהספק להתחיל את העבודה ללא הזמנה מסודרת מהמכללה.

  1. חוקר/ת משלם בעצמו לספק ומבקש החזר מתקציב המחקר

הספק יוציא לחוקר/ת חשבונית על שמו בלבד (ולא על שם המכללה) ולאחר מכן קבלה על העברת התשלום על שם החוקר/ת.

את הקבלה המקורית  יש להעביר לרשות המחקר בצירוף מסמך 'טופס החזר הוצאות למחקר' ולשלוח למנהלת לשכת המחקר שמרית סימון [email protected].  לאחר מכן החוקר/ת יקבל החזר בעבור ההוצאה בהתאם לתקציב העומד לרשותו.

*** שימו לב כי כל ההוצאות צריכות להיות תואמות את תכנית העבודה השנתית שהגשתם. במידה שלא, עליכם לשנות את המסמך ולהעביר לרשות המחקר לבחינה מחדש.

נהלים אלו מתייחסים לכל ההוצאות כולל כנסים בחו"ל ושירותי תרגום ועריכה.