ועדת משמעת – סטודנטים

פעילות הוועדה

האקדמית אחוה מקפידה על ערכים של יושרה, אמינות אקדמית, כבוד וכמובן טוהר עבודות ובחינות. אי עמידה בערכים אלה עלולים להוביל לעבירות משמעת של סטודנטים וסטודנטיות, ואלה יידונו בוועדת המשמעת של המכללה בכפוף לתקנון המשמעת.
לא, זה לא נעים לאף אחד מהצדדים, אך במידה והדברים מגיעים לפתחה של הוועדה, זה המקום בו יוחלט אם אכן נעשתה עבירת משמעת והתוצאות עלולות להגיע עד לכדי הרחקה מהלימודים.
אנא הימנעו ככל הניתן מהצורך להופיע בפני ועדת המשמעת ובואו נמשיך לבסס את האמון בין המכללה ללומדים בה.

תקנונים וטפסים