מרצי המכללה

דוקטור בקי לשם
בקי לשם
Becky Leshem
מרצה בכירה בפקולטה לחינוך ומנהיגות

השכלה

סיום לימודי דוקטורט במחלקה לעבודה סוציאלית האוניברסיטה העברית ירושלים. לימודי פוסט דוקטורט במחלקה לעבודה סוציאלית האוניברסיטה העברית ירושלים. לימודי פוסט דוקטורט המחלקה לניהול סכסוכים , פסיכולוגיה חברתית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. 

מחקר

תהליכי חשיבה, רווחה נפשית, כבוד, אלימות, שילוב התקשוב בהוראה ובקידום החשיבה. תחומי התמחות: חינוך מיוחד 

דיסציפלינות ראשיות

Main Disciplines

Multidisciplinary

דיסציפלינות משניות

Secondary Disciplines

Violence in Society | Post-Traumatic Stress Disorder | Introverted and Extroverted Results | Political Violence

פרסומים נבחרים

פרסומים נוספים