מרצי המכללה

דוקטור ג'לאל עבד אלגני
ג'לאל עבד אלגני
Jaal Ghani
מרצה במחלקה להוראת שפה וספרות ערבית בפקולטה לחינוך ומנהיגות
תפקיד מנהלי: חבר בוועדת האתיקה לסטודנטים

השכלה

ד"ר ג'לאל עבד אלגני בעל .Ph.D בספרות ערבית קלסית בהצטיינות יתרה מאוניברסיטת חיפה. את לימודי הפוסט-דוקטורט שלו השלים באוניברסיטת הרווארד. מרצה לספרות במחלקה לשפה וספרות ערבית וחבר בוועדת האתיקה לסטודנטים. 

מחקר

ספרות הפרוזה הערבית הקלסית, שירה ערבית קלסית, ביקורת השירה, פואטיקה וספרות האהבה. תחומי התמחות: ספרות ערבית קלאסית I פואטיקה 

דיסציפלינות ראשיות

Main Disciplines

Aesthetics | Islamic Studies | Literature

דיסציפלינות משניות

Secondary Disciplines

Literary Theory

פרסומים נבחרים

  • Jalal abd Alghani, (2016). ‘On the Way of Truth’: Ibn Ḥazm’s (d.456/1064) Ṭawq al-Ḥamāmah and his Epistemology of Love. Acta Orientalia, vol. 69 no. 1, pp. 37-62

  • Jalal abd Alghani, (2016). Medieval Readership, the Loving Poet and the Creation of the Exquisite Qaṣīda: A Note on Ibn Zaydūn’s Nūniyyah and the Poetic Visualization of Love. Mediaevistik: International Journal of Interdisciplinary Medieval Research 29, pp. 99-117

  • Jalal abd Alghani, (2014). Medieval Arabic Love Theory between Dissonance and Consonance: Abū Bakr Muḥammad Ibn Zakariyyā al-Rāzī and his Argument Against ʿIshq. Acta Orientalia, 67, pp. 273-287

  • alal abd Alghani , (2013). Ibn Ṭabāṭabā’s Theory of Iyār al-Shir and its Philosophical Background. In Ali Hussein (ed.). Branches of the Goodly Tree: Studies in Honor of George Kanazi (pp. 109-127). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag

  • Jalal abd Alghani , (2009). Ibn Abd Rabbihi and the Poetics of Ghazal Raqīq. Al-Karmil: Studies in Arabic Language and Literature, 30, pp. 1-31. (in Arabic)

  • alal abd Alghani , (2007). The Poet and Daughter of the Sea: Animated Ships in Andalusian Arabic Poetry. Al-Masâq: Islam and the Medieval Mediterranean, 19 no. 2, pp. 121-130

  • עבד אלגני, ג'לאל, הרעיה המרוממת, המשורר האומלל ותכונת העידון בשירת האהבה הערבית בימי הביניים. בתוך איילת אטינגר ודני בר מעוז (עורכים), מיטב יוסף: ספר היובל ליוסף טובי (עמ' 129-116). חיפה: המרכז לחקר התרבות היהודית בארצות האסלאם וספרד

פרסומים נוספים