ד"ר עליזה עמיר

ד"ר עליזה אמיר
בית ספר: חינוך

ד"ר עליזה עמיר בעלת תואר Ph.D בלשון עברית מאוניברסיטת בר אילן, מרצה במחלקה ללשון עברית ובחוג לחינוך במכללה האקדמית אחוה. ד"ר עמיר חוקרת בתחומים הבאים: הלשון העברית והוראתה (השיח הדבור והשיח הכתוב) בבית הספר היסודי והעל-יסודי, אוריינות גנרית ודיסציפלינרית. מחקריה נשענים על תאוריות מתחום חקר השיח, פרגמטיקה דיאלוגיות ופיתוח מקצועי של מורים.

עבודות המחקר ופרסומיה מתמקדים בהיבטים תקשורתיים ודיאלוגיים בשיח הדבור ובשיח הכתוב ובקשר שבין אוריינות גנרית לאוריינות דיסציפלינרית הן מנקודת ראות של תחום הדעת הן מנקודת ראות של התפתחות מקצועית של מורים.

לצד עבודתה במכללה האקדמית אחוה, ד"ר עמיר מנהלת ארצית של תכנית שלהב"ת (שילוב הבנה והבעה בתחומי הדעת) במשרד החינוך. היא ממונה על הפיתוח המקצועי של המדריכים בפיקוח על הוראת העברית ואחראית על הוראת העברית בבתי הספר העל-יסודיים במחוז מרכז. ד"ר עמיר חברה בוועדת המקצוע להוראת העברית ובוועדות שונות לקידום האורייניות במערכת החינוך. כמו כן היא חברה ב- IAIMTE International Association for the Improvement of Mother Tongue Education ומשתתפת בקבוצת מחקר בין-לאומית החוקרת את כתיבתם של תלמידי בית הספר.

 

Dr. Aliza Amir has a Ph.D. in Hebrew language, Bar Ilan University (since 2006) . She holds a position of a lecturer at the Achva College for Education in the Hebrew department and in the faculty of education. Amir's research studies focus on the Hebrew language and its teaching (written and spoken discourse) in elementary and secondary school, generic and disciplinary literacy. Her studies are based on Discourse Analysis, Pragmatics, Dialogisity and Teachers' Professional Development. Dr. Amir's research studies combine the disciplinary issues and the teachers' development point of view.

Alongside her academic work at the college, she is the coordinator of the program Shalhevet (integration of literacy skills in all disciplines) in the Israeli ministry of education and is the person in command of the professional development of the supervisors of the Hebrew Language and of the teaching of Hebrew in the central district of Israel. Dr. Amir is a member of the Hebrew teaching committee and in other committees of the ministry of education who deal with language policy. In addition, she is a member of IAIMTE (International Association for the Improvement of Mother Tongue Education) and takes part in an international research study on the writing of school children.

 

השכלה אקדמית:

תואר דוקטור מאוניברסיטת בר אילן, המחלקה ללשון עברית

דרגה אחרונה: מורה בכיר
תפקידים במכללה:

2007 – 2009

נציבת קבילות סטודנטים

חברה בפורום שיפור שירות

תחומי התמחות: אוריינות מחקר איכותיהכשרת מוריםלשון
נושאי המחקר: השיח הכתוב מאפיינים דיאלוגיים בכתיבה ארגומנטטיבית קידום כתיבה באמצעות תשתיות תיאורטיות המבוססות על תהליכי כתיבה , תיאורית העניין; למידה משמעותית ופעילה (כולל שילוב טכנולוגיה רלוונטית לתחום הדעת); חקר השיח ופרגמטיקה. •התייחסות גם להשתמעויות להוראה ולהתפתחות מקצועית של מורים אוריינות גנרית ואוריינות דיסצפלינרית מאפיינים של אוריינות גנרית ודיסצפלינרית בתחומי הדעת השונים וביטויים בתכניות הלימודים, בשיח הכיתתי בשיעורי עברית ובתחומי דעת אחרים. עמדות של מורים ושל תלמידים בסוגיות שונות הקשורות לאוריינות הגנרית והדיסציפלינרית, כגון האחריות לטיפול במיומנויות האורייניות בשיעור עברית ובתחומי דעת אחרים. •מעקב אחר תכניות התערבות בתחום האוריינות הגנרית והדיסציפלינרית בארץ ובעולם . •התייחסות גם להשתמעויות להוראה ולהתפתחות מקצועית של מורים השיח הדבור ההבדל בין דיון לבין ויכוח; פיתוח מחוונים להערכת דיון המבוסס על חקר השיח ועל חקר השיחה ועל תיאוריות ארגומנטיטיביות הבניית יחסי שליטה ומעורבות בשיח המוסדי, כגון ראיונות חדשותיים (מראיין – מרואיין); השיח הכיתתי (מורה-תלמיד) •התייחסות גם להשתמעויות להוראה ולהתפתחות מקצועית של מורים
דוא"ל: lizamir62@achva.ac.il