האקדמית אחוה ארחה את הכנס הבינלאומי השישי לאקולוגיה של הצמח

הכנס הבינלאומי השישי של אקולוגיה של צמחים מאגד בכל שנה תחת קורת גג אחת את כל העוסקים באקולוגיה של צמחים בישראל. הכנס עוסק בטווח רחב של נושאי מחקר הנוגעים להתאמות, התארגנות בזמן ובמרחב, ויחסי גומלין של צמחים רמות ארגון שונות, החל ממנגנונים גנטיים, פיזיולוגיים וביוכימיים, המשך בתופעות והתאמות ברמת הצמח הבודד, אוכלוסיות וחברות של צמחים, אינטראקציות של צמחים עם אורגניזמים ממלכות אחרות וכלה בהשלכות יישומיות הנוגעות לשמירת טבע וחקלאות. הכנס, שנמשך במכללה יומיים, נועד להפגיש ולחבר בין מדענים וחוקרים מישראל ומהעולם, סטודנטים, מקבלי החלטות בכירים במגזר הציבורי, נציגי תעשייה וארגונים סביבתיים, ולאפשר דיונים באווירה לא פורמלית ופיתוח שיתופי פעולה