הוראה בתנאי מעבדה – מרכז הסימולציה של מכללת אחוה

25/07/2019

ביטאון מוכן מופ"ת

ד"ר אורנה לוין על חסמים ואפשרויות בשימוש בסימולציה במסגרת הפיתוח המקצועי של מורים